Đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm ổn định nguồn lao động tại Công ty Cổ Phần May Thăng Long

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần may thăng long 3

I. Quá trình hình thành và phát triển công ty 3

1. Công ty may Thăng Long trong những năm đầu phát triển 3

2. Công ty CP may Thăng long trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1965 -1975). 4

2.1. Trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ 4

2. 2. Cùng thủ đô và cả nước tiến lên CNXH 4

3. Công ty may Thăng Long trong thời kì đổi mới xây dựng đất nước 5

4. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 6

4.1. Xây dựng và phát triển thương hiệu. 6

4.2. Các mục tiêu liên quan đến sản xuất kinh doanh. 7

II. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh 9

III. bộ máy tổ chức quản lý và qui trình sản xuất của công ty 9

1.Bộ máy tổ chức, quản lý của công ty 9

2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 16

ChươngII:Thực trạng lao động trong công ty 18

I.Đặc điểm lao của công ty 18

1.Cơ cấu lao động trong công ty 18

II. tình hình biến động lao động trong công ty 21

1. Biến động về số lượng lao động của công ty trong 5 năm (2000 – 2005) 21

2.Thực trạng lao động ra vào công ty trong 5 năm ( 2000- 2005 ) 22

3. Thực trạng lao động tuyển vào công ty 28

IV. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 31

1.Tình hình năng suất lao động. 31

2.Tình hình doanh thu của công ty. 38

4. Tình hình biến động tiền lương. 42

Chương III: Các giải pháp và kiến nghị 47

I-Các giải pháp chung 47

1. Giải pháp trong ngắn hạn 47

1.1. Tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý 47

1.2. Tạo điều kiện nâng cao tay nghề cho người lao động 48

1.3. Hiện đại hoá công nghệ sản xuất 49

1.4-Chủ động nguồn nguyên, nhiên phụ liêu 49

2. Giải pháp trong dài hạn 50

2.1. Tạo điều kiện cho người lao động nâng cao năng suất lao động 50

2.2. Nâng cao hiệu lực quản lý trong doanh nghiệp 51

2.3. Bảo đảm việc làm, thực hiện tiền lương hợp lí hơn. 51

II-Các giải pháp cụ thể 52

1. Các giải pháp đối với lao động tuyển dụng vào công ty 52

1.1-Tạo lòng tin cho người lao động trước khi tham gia vào công ty 52

1.2-Đến từng trung tâm dạy nghề ở từng địa phương trong cả nước 53

1.3-Đầu tư nhiều hơn nữa vào công tác đào tạo và giáo dục nghề. 53

2. Giải pháp khắc phục thực trạng lao động rời bỏ công ty 54

2.1. Xác định mục tiêu cho người lao động. 54

2.2. Làm cho người lao động biết hịo là những thành viên không thẻ thiếu trong công ty. 55

2.3. Tạo bầu không khí làm việc thoải mái cho người lao động. 55

2.4. Trả thêm một phần lương cứng cho những lao động có thâm niên và có đóng góp nhiều cho công ty 55

2.5.Bố chí sắp xếp thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, các yếu tố ảnh hưởng người lao động một cách hợp lý 56

2.6.Nâng cao khuyến khích và các phúc lợi cho người lao động 57

Kết luận 59

Tài liệu tham khảo 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY