Đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thanh Hoá

CHƯƠNG I 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 1

I. Một số vấn đề lý luận chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 1

1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành kinh tế 1

1.1. Cơ cấu kinh tế 1

1.2. Cơ cấu ngành kinh tế 3

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. 4

2.1. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. 4

2.2. Các lý thuyết chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 5

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 8

2.4. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 10

2.5. Các chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 13

II.Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Thanh Hoá. 14

1. Những đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 14

1.1. Điều kiện tự nhiên. 14

1.2. Kinh tế xã hội 18

1.3. Tiềm năng và hạn chế 20

2. Thực trạng cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hoá đòi hỏi phải chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 21

III. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của một số địa phương. 22

1. Tỉnh Nghệ An. 22

2. Tỉnh Hà Nam 23

CHƯƠNG II 25

THỰC TRẠNG VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦATỈNH THANH HOÁ TRONG THỜI KỲ 1996 ĐẾN 2002 25

I.Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá. 25

1. Tăng trưởng kinh tế. 25

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 25

3. Đầu tư phát triển. 26

4. Hoạt động xuất nhập khẩu. 26

5. Thu chi ngân sách. 27

6. Đời sống kinh tế và xã hội 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY