Đề tài Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành Thuỷ sản thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản đến năm 2010

Chương I: Cơ sở lý luận của chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 3

I- Các khái niệm cơ sở và sự cần thiết của Chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 3

1. Các khái niệm về cơ cấu ngành và chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 3

1.1. Cơ cấu ngành trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành Thuỷ sản. 3

1.2. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 4

2. Sự cần thiết của chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 6

2.1. Nhu cầu khách quan của chuyển dịch cơ cấu ngành Thuỷ Sản. 6

2.2. Vai trò của chuyển dịch cơ cấu ngành Thuỷ sản trong giai đoạn hiện nay. 9

II- Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản. 13

1. Nhóm nhân tố về tài nguyên và điều kiện tự nhiên. 13

2. Nhóm nhân tố về nhu cầu của thị trường, giá cả sản phẩm. 15

3. Nhóm nhân tố về cơ chế, thể chế. 16

4. Nhóm nhân tố về khoa học – công nghệ. 17

III- Tiềm năng phát triển ngành Thuỷ sản Việt Nam. 18

1. Điều kiện tự nhiên. 18

2. Tiềm năng nguồn lợi thuỷ sản. 19

Chương II: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản giai đoạn 1991- 2002. 22

I- Tổng quan về sự phát triển của ngành thuỷ sản giai đoạn 1991- 2002. 22

1. Tình hình phát triển ngành Thuỷ Sản Việt Nam giai đoạn 1991- 2002. 22

2. Những thuận lợi và thách thức phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam từ nay đến năm 2010. 24

2.1. Thuận lợi. 24

2.2. Những thách thức: 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY