Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực tư nhân trong nước hội nhập quốc tế

Bảng chữ viết tắt 6

Lời nói đầu 7

Chương I: Những vấn đề cơ bản về PSSMEs và hội nhập quốc tế 9

I. Doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực tư nhân . 9

1. Định nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ . 9

2. Tiờu chớ phõn loại doanh nghiệp vừa và nhỏ. 10

3. Ưu thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 12

4. Hạn chế của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 14

5. Vai trũ của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 15

6. Phỏp luật chi phối doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 19

II. Hội nhập quốc tế. 21

1. Sơ lược về hội nhập quốc tế. 21

2. Hội nhập quốc tế đối với doanh nghiệp . 22

III. Năng lực cạnh tranh. 24

1. Cạnh tranh, cạnh tranh hữu hiệu: các định nghĩa . . 24

2. Cỏc đường lối tiếp cận khái niệm. . 25

3. Các chỉ số đo lường và các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh . 26

Chương II: Thực tiễn hội nhập quốc tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực tư nhân Việt Nam . 33

I. Cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam . 33

1. Tỡnh hỡnh thành lập cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ . 33

2. Cỏc loại hỡnh doanh nghiệp . 34

a. Cỏc hộ kinh doanh cỏ thể. 34

b. Các doanh nghiệp tư nhân chính thức thuộc diện vừa và nhỏ . 36

II. Những đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế . 38

1. Đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân trong GDP . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY