Đề tài Một số chiến lược mở rộng thị trường

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 0I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG 11. Khái niệm thị trường 12. Phân loại thị trường 22.1. Phân loại theo hình thái hiện vật 22.2. Phân loại theo quan hệ mua bán giữa các nước 22.3. Phân loại theo số người tham gia vào thị trường và vị trí của người bán, người mua trên thị trường 32. Chức năng của thị trường 32.1. Chức năng thừa nhận 32.2. Chức năng thực hiện 32.3. Chức năng điều tiết, kích thích 32.4. Chức năng thông tin 43. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 43.1. Căn cứ vào sự tác động của các lĩnh vực thị trường 53.2. Căn cứ vào tính chất vào tính chất của quản lý và cấp quản lý 54. Các quy luật của kinh tế thị trường 65. Vai trò của thị trường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 6II. HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 81. Vai trò và chức năng của Marketing 81.1. Định nghĩa Marketing 81.2. Vai trò của Marketing 91.3. Chức năng của Marketing 112. Nội dung hoạt động Marketing 132.1. Nghiên cứu thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường 132.2. Nghiên cứu các chính sách bộ phận của Marketing 18III. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 251. Mở rộng thị trường là một tất yếu khách quan 252. Một số chiến lược mở rộng thị trường 252.1.Chiến lược người dẫn đầu thị trường 252.2.Chiến lược người thách thức thị trường 262.3. Chiến lược người theo sau thị trường 272.4. Chiến lược nép góc thị trường 27IV. MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG MARKETING ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 281. Môi trường vĩ mô 282. Môi trường vi mô 30KẾT LUẬN 32MỤC LỤC 33

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 0

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG 1

1. Khái niệm thị trường 1

2. Phân loại thị trường 2

2.1. Phân loại theo hình thái hiện vật 2

2.2. Phân loại theo quan hệ mua bán giữa các nước 2

2.3. Phân loại theo số người tham gia vào thị trường và vị trí của người bán, người mua trên thị trường 3

2. Chức năng của thị trường 3

2.1. Chức năng thừa nhận 3

2.2. Chức năng thực hiện 3

2.3. Chức năng điều tiết, kích thích 3

2.4. Chức năng thông tin 4

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 4

3.1. Căn cứ vào sự tác động của các lĩnh vực thị trường 5

3.2. Căn cứ vào tính chất vào tính chất của quản lý và cấp quản lý 5

4. Các quy luật của kinh tế thị trường 6

5. Vai trò của thị trường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 6

II. HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 8

1. Vai trò và chức năng của Marketing 8

1.1. Định nghĩa Marketing 8

1.2. Vai trò của Marketing 9

1.3. Chức năng của Marketing 11

2. Nội dung hoạt động Marketing 13

2.1. Nghiên cứu thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường 13

2.2. Nghiên cứu các chính sách bộ phận của Marketing 18

III. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 25

1. Mở rộng thị trường là một tất yếu khách quan 25

2. Một số chiến lược mở rộng thị trường 25

2.1.Chiến lược người dẫn đầu thị trường 25

2.2.Chiến lược người thách thức thị trường 26

2.3. Chiến lược người theo sau thị trường 27

2.4. Chiến lược nép góc thị trường 27

IV. MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG MARKETING ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 28

1. Môi trường vĩ mô 28

2. Môi trường vi mô 30

KẾT LUẬN 32

MỤC LỤC 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY