Đề tài Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I : VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

I - KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI:

II - VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NHTM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ:

III - CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI :

IV - CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM :

PHẦN II : THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

I - KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM :

II - HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NGÂN HÀNG

CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM :

III - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM :

1) Nguồn vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm:

2) Thực trạng của hoạt động huy động vốn của

Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm:

PHẦN III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN

TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

I. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

Ở NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM TRONG THỜI GIAN TỚI.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG

CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM TRONG THỜI GIAN TỚI:

1.Về phía Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

2) Về phía Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng

công thương trung ương:

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY