Đề tài Một số biện pháp phát triển thương doanh nghiệp bánh ngọt BamBoom Cake trong thời kỳ tới

MỤC LỤCCHƯƠNG I: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 2I. Vậy thương hiệu là gì? 2II. Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu? 3III. Doanh nghiệp cần làm gì để xây dựng thương hiệu? 4VI. Định hình chiến lược chung xây dựng thương hiệu 4V. Đặt tên thương hiệu, tạo biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) 5CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI DOANH NGHIỆP BÁNH NGỌT BAMBOOM CAKE 7A. Slogan 8B. Bao bì. 9C. Thực trạng các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu tại BAMBOOM CAKE 91. ý thức của Ban lãnh đạo Doanh nghiệp về phát triển thương hiệu. 92. Quy trình xây dựng một thương hiệu sản phẩm mới vào thị trường. 103. Coi trọng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm / dịch vụ. 114. Marketing – mix để tạo dựng và phát triển thương hiệu. 12CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG DOANH NGHIỆP BÁNH NGỌT BAMBOOM CAKE TRONG THỜI KỲ TỚI 16I. Định hướng phát triển của doanh nghiệp tới năm 2015. 16A. Định hướng chung: 16B. Định hướng cho phát triển thương hiệu của Doanh nghiệp 16II. Các giải pháp 171. Giải pháp 1:Thành lập phòng phát triển thương hiệu. 172. Giải pháp 2: Làm mới trụ sở sản xuất của Doanh nghiệp: 183. Giải pháp 3:Tiến hành quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng và phương tiện vận chuyển của Doanh nghiệp 194. Giải pháp 4: Xây dựng hình ảnh bao bì. 195. Giải pháp 5: Sử dụng chiến lược kéo vào hoạt động phân phối. 20DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 2

I. Vậy thương hiệu là gì? 2

II. Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu? 3

III. Doanh nghiệp cần làm gì để xây dựng thương hiệu? 4

VI. Định hình chiến lược chung xây dựng thương hiệu 4

V. Đặt tên thương hiệu, tạo biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) 5

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI DOANH NGHIỆP BÁNH NGỌT BAMBOOM CAKE 7

A. Slogan 8

B. Bao bì. 9

C. Thực trạng các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu tại BAMBOOM CAKE 9

1. ý thức của Ban lãnh đạo Doanh nghiệp về phát triển thương hiệu. 9

2. Quy trình xây dựng một thương hiệu sản phẩm mới vào thị trường. 10

3. Coi trọng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm / dịch vụ. 11

4. Marketing – mix để tạo dựng và phát triển thương hiệu. 12

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG DOANH NGHIỆP BÁNH NGỌT BAMBOOM CAKE TRONG THỜI KỲ TỚI 16

I. Định hướng phát triển của doanh nghiệp tới năm 2015. 16

A. Định hướng chung: 16

B. Định hướng cho phát triển thương hiệu của Doanh nghiệp 16

II. Các giải pháp 17

1. Giải pháp 1:Thành lập phòng phát triển thương hiệu. 17

2. Giải pháp 2: Làm mới trụ sở sản xuất của Doanh nghiệp: 18

3. Giải pháp 3:Tiến hành quảng cáo trên phương tiện giao thông công cộng và phương tiện vận chuyển của Doanh nghiệp 19

4. Giải pháp 4: Xây dựng hình ảnh bao bì. 19

5. Giải pháp 5: Sử dụng chiến lược kéo vào hoạt động phân phối. 20

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY