Đề tài Một số biện pháp nhằm phát triển đa dạng hoá sản phẩm tại nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép

PHẦN I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

I. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CỦA ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM .3

1. Khái niệm đa dạng hoá sản phẩm.3

2. Nội dung của đa dạng hoá sản phẩm .4

3. Hình thức đa dạng hoá sản phẩm .4

4. Sự cần thiết khách quan của đa dạng hoá sản phẩm. 7

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM

1. Nhu cầu thị trường. 10

2. Khả năng của mỗi doanh nghiệp. 11

3. Các quan hệ liên kết kinh tế .11

4. Trình độ tiêu chuẩn hóa .12

5. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành .12

III. CÁC ƯU NHƯỢC ĐIỂM KHI TIẾN HÀNH ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM

a. ƯU điểm .12

b. Nhược điểm. 13

c. Một số nguyên nhân chủ yếu gây nên những nhựoc điểm trên .13

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP .14

1. Các giai đoạn hình thành và phát triển .14

2. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của nhà máy .17

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY .30

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 1997-1999 .30

2. Phân tích thực trạng đa dạng hoá sản phẩm tại nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép .31

3. Đánh giá thực trạng công tác đa dạng hoá sản phẩm tại nhà máy .41

PHẦN III: MÔT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP

I. TÍCH CỰC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM ĐA DẠNG HOÁ .47

1. Cơ sở lý luận .47

2. Đầu tư một lò thép theo công nghệ cao với công suất 70 kw/h để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào.50

3. Hướng sản phẩm dịch vụ vào thị trường cung cấp các loại sản phẩm, thiết bị phục vụ cho công nghiệp chế biến nông sản. 52

4.Hiệu quả kinh tế của biện pháp .56

Kết luận .56

Mục lục tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY