Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Kinh Đô

Mục lục   trang Mở đầu 1Chương 1: Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng - chi nhánh kinh đô 21 Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh Vượng 21.1 Lịch sử phát triển. 21.2 Chức năng hoạt động. 21.3 Mạng lưới kinh doanh 22 Giới thiệu chung về chi nhánh kinh đô 32.1 Quá trình hình thành phát triển 32.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 32.2.1 Phòng kế hoạch kinh – Kinh doanh 42.2.2 Phòng kế toán – Ngân quỹ 42.2.3 Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ 42.2.4 Phòng hành chính 42.2.5 Phòng giao dịch 52.3 Các hoạt động chủ yếu của chi nhánh 52.3.1 Huy động vốn 52.3.2 Hoạt động cho vay 52.3.3 Thanh toán nội địa và quốc tế 52.3.4 Kinh doanh ngoại tệ 62.3.5 Nghiệp vụ bảo lãnh 62.3.6 Nghiệp vụ thẻ 62.3.7 Các nghiệp vụ khác 7Chương 2 : Tình hình hoạt động của chi nhánh kinh đô các năm 2008-2010 82.1 Tình hình huy động vốn 82.2 Tình hình sử dụng vốn 92.2.1 Chỉ tiêu dư nợ 102.2.2 Tình hình nợ xấu 112.3 Các dịch vụ khác của ngân hàng 112.3.1 Hoạt động phát hành thẻ 112.3.2 Hoạt động chuyển tiền Western Union 122.3.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 12Chương 3 : Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kinh Đô 133.1 Đánh giá tổng quát hoạt động của chi nhánh 133.1.1 Những kết quả đạt được 133.1.2 Những mặt tồn tại 143.2 Một số ý kiến đề xuất 143.2.1 Về công tác huy động vốn 143.2.2 Về công cho vay và thu nợ 153.2.3 Về nghiệp vụ thanh toán nội địa và quốc tế 153.2.4 Về nghiệp vụ thẻ và dịch vụ 153.2.5 Về hoạt động của các phòng giao dịch 153.2.6 Về công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 16 Kết luận 17

Mục lục

trang

Mở đầu 1

Chương 1: Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng - chi nhánh kinh đô 2

1 Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh Vượng 2

1.1 Lịch sử phát triển. 2

1.2 Chức năng hoạt động. 2

1.3 Mạng lưới kinh doanh 2

2 Giới thiệu chung về chi nhánh kinh đô 3

2.1 Quá trình hình thành phát triển 3

2.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 3

2.2.1 Phòng kế hoạch kinh – Kinh doanh 4

2.2.2 Phòng kế toán – Ngân quỹ 4

2.2.3 Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ 4

2.2.4 Phòng hành chính 4

2.2.5 Phòng giao dịch 5

2.3 Các hoạt động chủ yếu của chi nhánh 5

2.3.1 Huy động vốn 5

2.3.2 Hoạt động cho vay 5

2.3.3 Thanh toán nội địa và quốc tế 5

2.3.4 Kinh doanh ngoại tệ 6

2.3.5 Nghiệp vụ bảo lãnh 6

2.3.6 Nghiệp vụ thẻ 6

2.3.7 Các nghiệp vụ khác 7

Chương 2 : Tình hình hoạt động của chi nhánh kinh đô các năm 2008-2010 8

2.1 Tình hình huy động vốn 8

2.2 Tình hình sử dụng vốn 9

2.2.1 Chỉ tiêu dư nợ 10

2.2.2 Tình hình nợ xấu 11

2.3 Các dịch vụ khác của ngân hàng 11

2.3.1 Hoạt động phát hành thẻ 11

2.3.2 Hoạt động chuyển tiền Western Union 12

2.3.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 12

Chương 3 : Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kinh Đô 13

3.1 Đánh giá tổng quát hoạt động của chi nhánh 13

3.1.1 Những kết quả đạt được 13

3.1.2 Những mặt tồn tại 14

3.2 Một số ý kiến đề xuất 14

3.2.1 Về công tác huy động vốn 14

3.2.2 Về công cho vay và thu nợ 15

3.2.3 Về nghiệp vụ thanh toán nội địa và quốc tế 15

3.2.4 Về nghiệp vụ thẻ và dịch vụ 15

3.2.5 Về hoạt động của các phòng giao dịch 15

3.2.6 Về công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 16

Kết luận 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY