Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách

Chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ những khoản chi bằng tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản chi như mua sắm máy móc trang thiết bị, mua nguyên nhiên vật liệu, chi trả lương công nhân viên, chi phí điện nước, dịch vụ mua ngoài. Về thực chất, chi phí sản xuất kinh doanh chính là sự dịch chuyển vốn, giá trị của các yếu tố sản xuất kinh doanh vào các đối tượng tính giá. Đối với các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nói chung và Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách nói riêng, việc phân tích tình hình sử dụng chi phí là rất quan trọng. Công việc này được tiến hành nhằm đánh giá trong các khoản mục chi phí, khoản chi phí nào là chi phí chủ yếu, mức chi đã hợp lý chưa, hiệu quả mang lại cao hay thấp. Đánh giá tình hình tăng giảm chi phí nhằm đánh giá được tình hình sản xuất của doanh nghiệp có những biến động xảy ra. Từ đó, có các biện pháp tăng giảm và phân bổ chi phí hợp lý, dựa vào đó doanh nghiệp có các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ những khoản chi bằng tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản chi như mua sắm máy móc trang thiết bị, mua nguyên nhiên vật liệu, chi trả lương công nhân viên, chi phí điện nước, dịch vụ mua ngoài. Về thực chất, chi phí sản xuất kinh doanh chính là sự dịch chuyển vốn, giá trị của các yếu tố sản xuất kinh doanh vào các đối tượng tính giá.

Đối với các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nói chung và Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách nói riêng, việc phân tích tình hình sử dụng chi phí là rất quan trọng. Công việc này được tiến hành nhằm đánh giá trong các khoản mục chi phí, khoản chi phí nào là chi phí chủ yếu, mức chi đã hợp lý chưa, hiệu quả mang lại cao hay thấp. Đánh giá tình hình tăng giảm chi phí nhằm đánh giá được tình hình sản xuất của doanh nghiệp có những biến động xảy ra. Từ đó, có các biện pháp tăng giảm và phân bổ chi phí hợp lý, dựa vào đó doanh nghiệp có các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY