Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh hoạt động giao nhận hàng hoá bằng đường biển của Công ty TNHH Nhật Minh Quốc/DANZAS

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2

1. Khái niệm, bản chất và sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiêp. 5

1.3 Mục đích và ý nghĩa của việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả KD trong doanh nghiệp. 6

1.4. Phân loại hiệu quả. 8

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 10

2.1.Các nhân tố làm tăng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 10

2.2. Các nhân tố làm giảm chi phí kinh doanh 11

3.Các quan diểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả KD. 19

3.1. Những quan điểm đánh giá hiệu quả 19

3.2. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả KD. 20

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 21

4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 21

4.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu qủa kinh doanh bộ phận 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI CỦA CÔNG TY NHẬT MINH QUỐC/DANZASHN 27

I. Giới thiệu chung về công ty 28

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Nhật Minh Quốc/DANZAS(DANZASHN) 28

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty TNHH Nhật Minh Quốc 29

2.1. Chức năng 29

2.2. Nhiệm vụ 30

2.3 Tổ chức hoạt động của DANZASHN 31

3. Quy mô của công ty 34

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở DANZASHN 35

1. Tình hình kết quả kinh doanh tổng hợp của công ty giai đoạn 1997-2002. 35

2.Tình hình kết quả hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường không của công ty giai đoạn 1997-2002. 38

3.Tình hình kết quả hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển của công ty giai đoạn 1997-2002. 40

III. Phân tích hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Nhật Minh Quốc /DANZASHN 46

1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 47

2. Nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh bộ phận 50

3. Đánh giá tổng quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 58

3.1. Những thành tựu đạt được 59

3.2.Những tồn tại về hiệu quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển của công ty NHẬT MINH QUỐC/DANAS 62

4.Nguyên nhân của các tồn tại về hiệu quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển của công ty TNHH NHẬT MINH QUỐC 63

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH NHẬT MINH QUỐC 65

1. Các biện pháp về thị trường 65

2. Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật 69

3. Các biện pháp về tổ chức quản lý 70

4. Kiến nghị đối với Công ty Nhật Minh Quốc/DANZAS. 73

4.1 Về quản lý nhân sự: 74

4.2 Chiến lược kinh doanh. 74

4.3 Về sử dụng vốn. 75

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY