Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Xếp dỡ Lê Thánh Tông

Phần I: Giới thiệu chung về đặc điểm của Cảng Hải Phòng và Xí nghiệp Xếp dỡ Lê Thánh Tông 5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Cảng Hải Phòng 5

1.2. Đặc điểm và tình hình cơ bản của Xí nghiệp Xếp dỡ Lê Thánh Tông 6

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 6

1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 7

1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 11

1.2.4. Đặc điểm các loại hàng hoá thông qua cảng 13

1.2.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 13

Phần II: Cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 16

2.1. Vốn sản xuất kinh doanh và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh 16

2.2. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh 18

2.2.1. Vốn cố định 18

2.2.2. Vốn lưu động 21

2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 23

2.3.1. Quan điểm về việc sử dụng vốn có hiệu quả 23

2.3.2. Tài liệu nguồn cần thiết cho phân tích 24

2.3.3. Những công cụ trong phân tích vốn sản xuất kinh doanh 27

2.3.4. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn 28

2.3.5. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 35

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng vốn 38

2.4.1. Chu kỳ sản xuất kinh doanh 38

2.4.2. Kỹ thuật sản xuất 39

2.4.3. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ 39

2.4.4. Trình độ đội ngũ cán bộ lao động 40

2.4.5. Trình độ tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 40

2.4.6. Trình độ sử dụng các nguồn vốn 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY