Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Vốn là phạm trù giá trị của tàI sản, vật tư, hàng hoá lại biểu hiện qua giá cả của tàI sản, hàng hoá (giá trị của đồng tiền). Thực chất của việc bảo toàn vốn là giữ được giá trị thực tế hay sức mua của vốn (thể hiện bằng tiền), giữ được khả năng chuyển đổi so với các loại tiền khác tại một thời đIểm nhất định. Nói cách khác bảo toàn vốn chính là bảo toàn giá trị của các nguồn vốn.Trong đIều kiện có sự biến động về giá cả vật tư, hàng hoá, tàI sản thì sự chênh lệch chỉ số giá và tỉ giá là không thể tránh khỏi. Để đánh giá việc bảo toàn vốn kinh doanh cần đánh giá theo tỉ giá thực tế của tàI sản, vật tư hàng hoá ở từng thời đIểm hoặc kết thúc niên độ kế toán. Doanh nghiệp phảI sử lí bằng cách cộng thêm hoặc trừ bớt thu nhập trước khi xác định thu nhập cuối cùng và phân phối sử dụng thu nhập ấy. Những nhân tố cần phảI tính đến khi xem xét hiệu quả sử dụng vốn đó là: Tỉ lệ lạm phát, tỉ suất lãI tiền vay và tiền gửi ngân hàng, tỉ giá thực tế thị trường của đồng tiền Việt nam với vàng, và ngoại tệ có khả năng chuyển đổi ở thời đIểm đánh giá.v.v

Vốn là phạm trù giá trị của tàI sản, vật tư, hàng hoá lại biểu hiện qua giá cả của tàI sản, hàng hoá (giá trị của đồng tiền). Thực chất của việc bảo toàn vốn là giữ được giá trị thực tế hay sức mua của vốn (thể hiện bằng tiền), giữ được khả năng chuyển đổi so với các loại tiền khác tại một thời đIểm nhất định. Nói cách khác bảo toàn vốn chính là bảo toàn giá trị của các nguồn vốn.

Trong đIều kiện có sự biến động về giá cả vật tư, hàng hoá, tàI sản thì sự chênh lệch chỉ số giá và tỉ giá là không thể tránh khỏi. Để đánh giá việc bảo toàn vốn kinh doanh cần đánh giá theo tỉ giá thực tế của tàI sản, vật tư hàng hoá ở từng thời đIểm hoặc kết thúc niên độ kế toán. Doanh nghiệp phảI sử lí bằng cách cộng thêm hoặc trừ bớt thu nhập trước khi xác định thu nhập cuối cùng và phân phối sử dụng thu nhập ấy. Những nhân tố cần phảI tính đến khi xem xét hiệu quả sử dụng vốn đó là: Tỉ lệ lạm phát, tỉ suất lãI tiền vay và tiền gửi ngân hàng, tỉ giá thực tế thị trường của đồng tiền Việt nam với vàng, và ngoại tệ có khả năng chuyển đổi ở thời đIểm đánh giá.v.v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY