Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ khai thác vốn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

Việc đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Láng hạ đòi hỏi phải có sự thực hiện nhiều biện pháp một cách đa dạng và đồng bộ. Các biện pháp đó được bắt đầu công tác nghiên cứu khái quát hoá của người quản lý đến các nghiệp vụ cụ thể ở phòng tín dụng, từ sự nỗ lực của mỗi nhân viên đến sự quản lý điều hành, đổi mới cán bộ của cả một tập thể Ngân hàng.

Sau quá trình nghiên cứu cả về mặt lý luận và khảo nghiệm thực tế, đề tài đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Hệ thống hoá được những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ khai thác vốn tại Ngân hàng nông nghiệp.

- Phân tích thực trạng tình hình huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp Láng hạ.

- Đưa ra dịnh hướng phát triển nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp Láng hạ.

- Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ khai thác vốn tại Ngân hàng nông nghiệp Láng hạ.

Là một sinh viên thực tập, tôi đã có điều kiện và thời gian tìm hiểu, chứng kiến sự đổi mới nhanh chóng trong cơ chế hoạt động của Ngân hàng. Mặc dù kiến thức bản thân còn hạn chế, các số liệu được lấy theo năm. Nhưng tôi nhận thấy rằng công tác phân tích, nghiên cứu nghiệp vụ khai thác vốn là vô cùng quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY