Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CPTBXD PETROLIMEX

1.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA CÔNG TY CPTBXD PETROLIMEX 3

1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và phương hướng kinh doanh của công ty ĐCPTBX Petrolimex. 3

1.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CPTBXD Petrolinex 3

1.1.1.2 Phương hướng kinh doanh của công ty 5

1.1.2 Khái quát mô hình tổ chức kinh doanh và quản trị kinh doanh của công ty. 8

1.1.2.1. Mô hình tổ chức kinh doanh của công ty: 8

1.1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban như sau: 10

1.1.3 Đặc điểm của công ty liên quan đến tiêu thụ 14

1.1.3.1 Đặc điểm của sản phẩm và công ty CPTBXD Petrolimex 14

1.1.3.2 Các đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của công ty CPTBXD Petrolimex 18

1.2 THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 21

1.2.1 Giới thiệu khái quát các đại diện bán hàng của công ty CPTBDX Petrolimex 21

1.2.1.1 Chức năng nhiệm vụ của các đại diện bán hàng 21

1.2.1.2. Hình thức hoạt động của đại diện bán hàng 24

1.2.1.3. Mô hình và công cụ quản lý các đại diện bán hàng 25

1.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động của đại diện bán hàng ở công ty CPTBXD Petrolimex 26

1.2.2.1 Thực trạng hoạt động của các đại diện bán hàng của công ty 26

1.2.2.2 Sự vận dụng phạm trù hiệu quả vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng 30

1.2.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng 34

1.2.2.4 Hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng tác động đến hiệu quả hoạt động tiêu thụ. 38

1.2.3 Những tồn tại trong tiêu thụ và hoạt động của các đại diện bán hàng ở công ty CPTBXD Petrolimex 44

1.2.3.1 Cơ cấu lĩnh vực hoạt động của công ty vẫn còn chưa cân đối 44

1.2.3.2.Năng lực cạnh tranh của công ty còn yếu. 46

1.2.3.3. Hiệu lực hoạt động Marketing của công ty còn yếu 47

1.2.3.4. Trình độ, kĩ năng nghề nghiệp của nhân viên bán hàng còn yếu 49

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

2.1 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CPTBXD PETROLIMEX. 51

2.2 CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 52

2.2.1 Thực hiện hoạt động điều chỉnh nhằm cân đối hoạt động kinh doanh của công ty. 52

2.2.2 Sử dụng các biện pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. 54

2.2.2.1.Thực hiện chính sách sản phẩm hợp lý 55

2.2.2.2. Thực hiện chính sách giá cả hợp lý, linh hoạt để thúc đẩy tiêu thụ 56

2.2.2.3 Xây dựng thêm các đại diện thương mại tại các khu vực quan trọng 58

2.2.2.4 Sử dụng các chính sách xúc tiến bán hàng để góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ. 59

2.2.3. Xây dựng và quản lý một cách hiệu quả lực lượng bán hàng của công ty. 61

2.2.4 Tăng cường sử dụng các biện pháp để khuyến khích động viên nhân viên bán hàng 66

2.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 71

2.3.1 Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 71

2.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin 71

2.3.1.2 Đề ra những nội quy, quy định hợp lý, chặt chẽ trong công ty 72

2.3.2 Một số kiến nghị đối với các cơ quan chức năng của nhà nước 72

2.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế về tuyển dụng lao động 72

2.3.2.2 Hoàn thiện hệ thống trả lương 73

2.3.2.3. Đưa ra các chính sách phát triển ngành xăng dầu 73

2.3.2.4 Giảm bớt các thủ tục hành chính 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY