Đề tài Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực tiếp trên địa bàn huyện Sơn Dương

Đề cươngChuyên đề : ‘‘Một số giải pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ áp dụng chế độ khoán thuế ,, Chương I: Thuế GTGT và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể 31.1. Lý thiết chung về thuế GTGT 31.1.1.Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT 31.1.1.1.Khái niệm 31.1.1.2.Đặc điểm 31.1.2.Nội dụng cơ bản của thuế GTGT 41.1.2.1.Phạm vi áp dụng thuế GTGT 41.1.2.2.Căn cứ tính thuế 41.1.2.3.Phương pháp tính thuế 51.1.3.Ưu điểm của thuế GTGT 61.1.4.Điều kiện áp dụng 71.2.Thất thu thuế và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 81.2.1.Thất thu thuế và nguyên nhân thất thu thuế 81.2.2.Đặc điểm và vài trò của kinh tế cá thể 81.2.3.Sự cần thiết phảI hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ cá thể 101.2.3.1.Thất thu thuế và ảnh hưởng của thất thu thuế 101.2.3.2.Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 12Chương II: Thực trạng công tác chống thất thu thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể theo phương pháp trực tiếp trên địa bàn huyện Sơn Dương 142.1.Đặc điểm kinh tế xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thu thuế trên địa bàn 142.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội ở huyện Sơn Dương 142.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi Cục thuế huyện Sơn Dương 142.1.2.1.Cơ cấu tổ chức 142.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 152.2.Công tác quản lý thu thuế của Chi Cục thuế huyện Sơn Dương trong thời gian qua 172.3.Tình hình hạn chế thất thu đối tượng nộp thuế 192.4.Tình hình hạn chế thất thu căn cứ tính thuế 252.4.1.Đối với những hộ nộp thế theo kê khai 262.4.2.Đối với những hộ nộp thuế theo tình hình ấn định doanh thu 282.4.2. Tình hình quản lý thu nộp thuế và thu hồi nợ đọng đối với hộ kinh doanh cá thể 312.5. Đánh giá chung về công tác hạn chế thất thu thuế của chi cục thuế Huyện Sơn Dương trong thời gian qua 33Chương III: Một số giải pháp tăng cường hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể trên địa bàn chi cục thuế huện Sơn Dương 363.1.Yêu cầu của công tác hạn chế thất thu thuế và định hướng công tác quản lý‎ thuế GTGT đối với kinh tế cá thể 363.1.1.Yêu cầu của công tác hạn chế thất thu thuế 363.2.Các biện pháp hạn chế thất thu thuế 373.2.1.Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế thất thu thuế GTGT ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 383.2.1.1.Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế 383.2.1.2.Tăng cường quản lý đối tượng căn cứ tính thuế 411.2.1.4.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 453.2.1.5. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thu thuế và áp dụng những biện pháp để thu thuế hiệu quả 453.2.1.6.Tổ chức tốt công tác cán bộ 473.2.2.Các điều kiện thực thi 473.2.2.1. Hoàn thiện chính sách thuế 473.2.2.2.Nâng cao hiệu quả quản lý của UBND huyện , UBDN các xã 48Kết luận 50

Đề cương

Chuyên đề : ‘‘Một số giải pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ áp dụng chế độ khoán thuế ,,

Chương I: Thuế GTGT và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể 3

1.1. Lý thiết chung về thuế GTGT 3

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT 3

1.1.1.1.Khái niệm 3

1.1.1.2.Đặc điểm 3

1.1.2.Nội dụng cơ bản của thuế GTGT 4

1.1.2.1.Phạm vi áp dụng thuế GTGT 4

1.1.2.2.Căn cứ tính thuế 4

1.1.2.3.Phương pháp tính thuế 5

1.1.3.Ưu điểm của thuế GTGT 6

1.1.4.Điều kiện áp dụng 7

1.2.Thất thu thuế và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 8

1.2.1.Thất thu thuế và nguyên nhân thất thu thuế 8

1.2.2.Đặc điểm và vài trò của kinh tế cá thể 8

1.2.3.Sự cần thiết phảI hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ cá thể 10

1.2.3.1.Thất thu thuế và ảnh hưởng của thất thu thuế 10

1.2.3.2.Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 12

Chương II: Thực trạng công tác chống thất thu thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể theo phương pháp trực tiếp trên địa bàn huyện Sơn Dương 14

2.1.Đặc điểm kinh tế xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thu thuế trên địa bàn 14

2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội ở huyện Sơn Dương 14

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi Cục thuế huyện Sơn Dương 14

2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức 14

2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 15

2.2.Công tác quản lý thu thuế của Chi Cục thuế huyện Sơn Dương trong thời gian qua 17

2.3.Tình hình hạn chế thất thu đối tượng nộp thuế 19

2.4.Tình hình hạn chế thất thu căn cứ tính thuế 25

2.4.1.Đối với những hộ nộp thế theo kê khai 26

2.4.2.Đối với những hộ nộp thuế theo tình hình ấn định doanh thu 28

2.4.2. Tình hình quản lý thu nộp thuế và thu hồi nợ đọng đối với hộ kinh doanh cá thể 31

2.5. Đánh giá chung về công tác hạn chế thất thu thuế của chi cục thuế

Huyện Sơn Dương trong thời gian qua 33

Chương III: Một số giải pháp tăng cường hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể trên địa bàn chi cục thuế huện Sơn Dương 36

3.1.Yêu cầu của công tác hạn chế thất thu thuế và định hướng công tác quản lý‎ thuế GTGT đối với kinh tế cá thể 36

3.1.1.Yêu cầu của công tác hạn chế thất thu thuế 36

3.2.Các biện pháp hạn chế thất thu thuế 37

3.2.1.Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế thất thu thuế GTGT ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 38

3.2.1.1.Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế 38

3.2.1.2.Tăng cường quản lý đối tượng căn cứ tính thuế 41

1.2.1.4.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 45

3.2.1.5. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thu thuế và áp dụng những biện pháp để thu thuế hiệu quả 45

3.2.1.6.Tổ chức tốt công tác cán bộ 47

3.2.2.Các điều kiện thực thi 47

3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách thuế 47

3.2.2.2.Nâng cao hiệu quả quản lý của UBND huyện , UBDN các xã 48

Kết luận 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY