Đề tài Một số bài toán định lượng trong giải tích vi phân

MỤC LỤCTrangTÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1GIỚI THIỆU 71. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 72. Tính cấp thiết của đề tài 73. Mục tiêu của đề tài 74. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 85. Nội dung nghiên cứu 8CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC 91. Quá trình thực hiện 92. Kết quả đạt được 92.1. Các bài báo 9-172.2. Các luận văn thạc sĩ đã hướng dẫn và bảo vệ thành công 172.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh 17KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 19PHỤ LỤC 1 – CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG 221. Transversality Theorem In O-minimal Structures 232. Một số kết quả của hình học và giải tích vi phân trong cấu trúc o-tối tiểu 303. Bounds of Hausdorff Measures of Tame Sets 39PHỤ LỤC 2 – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ĐÃ BÁO CÁO 501. Giới thiệu một số kết quả định lượng trong giải tích vi phấn 512. Độ đo, chiều Hausdorff và metric entropy 603. Cơ sở Đại số tuyến tính cho giá trị kỳ dị 684. Lý thuyết tập semi-đại số định lượng 795. Tích phân hình học và biến phân nhiều chiều 88PHỤ LỤC 3 – THUYẾT MINH ĐỀ TÀI (Đã được Bộ phê duyệt) 97

MỤC LỤC

Trang

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1

GIỚI THIỆU 7

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 7

2. Tính cấp thiết của đề tài 7

3. Mục tiêu của đề tài 7

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 8

5. Nội dung nghiên cứu 8

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC 9

1. Quá trình thực hiện 9

2. Kết quả đạt được 9

2.1. Các bài báo 9-17

2.2. Các luận văn thạc sĩ đã hướng dẫn và bảo vệ thành công 17

2.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh 17

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 19

PHỤ LỤC 1 – CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG 22

1. Transversality Theorem In O-minimal Structures 23

2. Một số kết quả của hình học và giải tích vi phân trong cấu trúc o-tối tiểu 30

3. Bounds of Hausdorff Measures of Tame Sets 39

PHỤ LỤC 2 – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ĐÃ BÁO CÁO 50

1. Giới thiệu một số kết quả định lượng trong giải tích vi phấn 51

2. Độ đo, chiều Hausdorff và metric entropy 60

3. Cơ sở Đại số tuyến tính cho giá trị kỳ dị 68

4. Lý thuyết tập semi-đại số định lượng 79

5. Tích phân hình học và biến phân nhiều chiều 88

PHỤ LỤC 3 – THUYẾT MINH ĐỀ TÀI (Đã được Bộ phê duyệt) 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY