Đề tài Mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ở nước ta

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần nội dung chính 3

1. Sự thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn 3

1.1. Vai trò của thực tiễn đối với lý luận là vai trò mang tính quyết định. 3

1.2. Khi lý luận quay trở lại thực tiễn nó sẽ chỉ đạo thực tiễn 5

1.3. Sự cần thiết phải đặt lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ thống nhất biện chứng 7

2. Mối quan hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế ở nước ta 9

2.1. Quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta đã đưa đến sự phát triển, đổi mới về tư duy 9

2.1.1. Thực trạng nền kinh tế nước ta những năm đầu khi chưa có đổi mới tư duy 9

2.1.2. Những điều kiện kinh tế đã làm nền tảng cho việc phát triển tư duy 11

2.2. Đổi mới tư duy đã trở thành động lực của đổi mới kinh tế 14

2.2.1. Đường lối đổi mới của Đảng được hình thành thông qua hàng loạt chuyển biến của tư duy 14

2.2.2. Thành quả của việc áp dụng đổi mới tư duy trong đổi mới kinh tế 18

2.2.3. Những đổi mới có tính đột phá 19

2.3. Những điều cần quan tâm trong đổi mới kinh tế và đổi mới tư duy ở nước ta 20

2.4. Kiến nghị và giải pháp 22

Phần kết 24

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY