Đề tài Mối quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu, lý luận và thực tiễn

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ CHIỀU RỘNG VÀ ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 2I. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ THEO CƠ CẤU TÁI SẢN XUẤT . 21. Đầu tư và đầu tư phát triển. 21.1. Khái niệm 21.2. Vai trò và đặc điểm của đầu tư phát triển trong nền kinh tế 32, Phân loại các hoạt động đầu tư 62.1, Tái sản xuất 62.2, Đầu tư theo chiều rộng 82.3, Đầu tư theo chiều sâu 93. Nội dung của đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu 10II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU 121. Đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu là hai mặt của một quá trình 122. Mối quan hệ mật thiết giữa chiều rộng và chiều sâu trong sự tác động của môi trường 132.1. Sự tác động từ yếu tố cung cầu thị trường 132.2. Đặc tính của sản phẩm 142.3. Môi trường vĩ mô 15CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG VÀ ĐẦU TƯ THEO CHIỀU SÂU Ở VIỆT NAM 28I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU Ở VN 18II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG CHIỀU SÂU VÀ SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA HAI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NÀY TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 201. Ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản 202. Dịch vụ 243. Thực trạng đầu tư chiều rộng và chiều sâu trong các ngành nông-lâm-ngư nghiệp 253.1. Các hoạt động nghiên cứu 263.2. những thành tưu đã đạt được nhờ đầu tư phát triển 273.3. Những thành tựu đã đạt được 29III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỚN CẦN GIẢI QUYẾT 31CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 33I. GIẢI PHÁP VẤN ĐỀ VỐN 331. Đối với vốn đầu tư trong nước 332. Huy động vốn nước ngoài 34II. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35III. CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC. 361.Chính sách ưu đãi đầu tư 362. Cơ chế quản lý của nhà nước 37IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ,CHỐNG THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ 38V. GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ1. Chính sách tài chính 392. Tạo lập và phát triển thị trường Khoa học - Công nghệ 40KẾT LUẬN 42TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ CHIỀU RỘNG VÀ ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 2

I. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ THEO CƠ CẤU TÁI SẢN XUẤT . 2

1. Đầu tư và đầu tư phát triển. 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Vai trò và đặc điểm của đầu tư phát triển trong nền kinh tế 3

2, Phân loại các hoạt động đầu tư 6

2.1, Tái sản xuất 6

2.2, Đầu tư theo chiều rộng 8

2.3, Đầu tư theo chiều sâu 9

3. Nội dung của đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu 10

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU 12

1. Đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu là hai mặt của một quá trình 12

2. Mối quan hệ mật thiết giữa chiều rộng và chiều sâu trong sự tác động của môi trường 13

2.1. Sự tác động từ yếu tố cung cầu thị trường 13

2.2. Đặc tính của sản phẩm 14

2.3. Môi trường vĩ mô 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG VÀ ĐẦU TƯ THEO CHIỀU SÂU Ở VIỆT NAM 28

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU Ở VN 18

II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG CHIỀU SÂU VÀ SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA HAI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NÀY TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 20

1. Ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản 20

2. Dịch vụ 24

3. Thực trạng đầu tư chiều rộng và chiều sâu trong các ngành nông-lâm-ngư nghiệp 25

3.1. Các hoạt động nghiên cứu 26

3.2. những thành tưu đã đạt được nhờ đầu tư phát triển 27

3.3. Những thành tựu đã đạt được 29

III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỚN CẦN GIẢI QUYẾT 31

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 33

I. GIẢI PHÁP VẤN ĐỀ VỐN 33

1. Đối với vốn đầu tư trong nước 33

2. Huy động vốn nước ngoài 34

II. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35

III. CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC. 36

1.Chính sách ưu đãi đầu tư 36

2. Cơ chế quản lý của nhà nước 37

IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ,CHỐNG THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ 38

V. GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Chính sách tài chính 39

2. Tạo lập và phát triển thị trường Khoa học - Công nghệ 40

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY