Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường sinh thái trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Đề cương chi tiết

A.Đặt vấn đề :

B.Nội dung :

1. Quan diểm biện chứng về mâu thuẫn.

1.1. Mâu thuẫn là nguồn gốc , là động lực của phát triển.

1.2. Tính khách quan , phổ biến của mâu thuẫn.

2. Quan hệ mâu thuẫn biện chứng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam.

2.1. Mâu thuẫn biện chứng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.1.1. Phát triển kinh tế.

2.1.1.2. Môi trường sinh thái - kinh tế môi trường.

2.1.1.3. Phát triển bền vững.

2.1.2. Phân tích sự mâu thuẫn và sự thống nhất giữa hai mặt phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

2.1.2.1. Sự đối lập .

2.1.2.2. Sự thống nhất.

2.2. T ình trạng phát triển kinh tế và b ảo vệ môi trường sinh thái ở n ước ta trong thời gian qua.

3. Một số giải pháp để kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY