Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị, những giải pháp trong giai đoạn cách mạng nước ta hiện nay

Có thể nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 (12-1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt lớn đưa nước ta sang một giai đoạn mới - giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị và xã hội.

Về kinh tế Đảng ta mạnh dạn chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Đây là hình thái kinh tế cao hơn kinh tế thị trường TBCN thể hiện ở :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY