Đề tài Mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ( DNVVN). 2

1.1.1. Khái niệm DNVVN. 2

1.1.2. Những lợi thế và bất lợi thế của DNVVN trong nền kinh tế thị trường. 5

1.1.2.1. Những lợi thế của DNVVN. 5

1.1.2.2. Những bất lợi thế của DNVVN. 7

1.1.3. Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế thị trường. 11

1.1.3.1. Góp phần tăng trưởng và ổn đinh kinh tế - xã hội. 11

1.1.3.2. Phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 12

1.1.3.3. Phân phối thu nhập có hiệu quả trong nền kinh tế. 13

1.1.3.4. DNVVN có mối liên hệ chặt chẽ với các chủ thể khác trong nền kinh tế. 13

1.2. Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM 14

1.2.1 Sự cần thiết của mở rộng cho vay đối với DNVVN của NHTM 15

1.2.2. Các hình thức cho vay đối với DNVVN của NHTM. 17

1.2.2.1. Phân loại theo phương thức cho vay: 17

1.2.2.2. Phân loại theo thời gian. 19

1.2.2.3. Phân loại theo tài sản đảm bảo 20

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay đối với DNVVN của NHTM. 20

1.2.3.1. Các nhân tố khách quan. 20

1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan. 23

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHO VAY CỦA VPBANK ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 27

2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBANK) 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(VPBANK) 27

2.1.2.Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động vủa Vpbank 28

2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của VPBANK 29

2.1.3.1 Các hoạt động cơ bản của VPBANK 30

2.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBANK 30

2.2. Thực trạng hoạt động đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank. 33

2.2.1. Quy trình hoạt động cho vay đối với các DN vừa và nhỏ tại VPBank 33

2.2.2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBANK) 36

2.2.2.1. Doanh số cho vay DNVVN. 36

2.2.2.2. Dư nợ cho vay DNVVN. 38

2.2.2.3. Tình hình thu nợ 40

2.2.3. Đánh giá hoạt động cho vay đối với DNVVN tại VPbank 42

2.2.3.1. Những kết quả đạt được. 42

2.2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân. 43

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI VPBANK 49

3.1. Định hướng phát triển DNVVN trong thời gian tới. 49

3.2. Quan điểm và định hướng mở rộng cho vay đối với DNVVN của ngân hàng VPBANK 50

3.2.1. Quan điểm chung 50

3.2.2. Kế hoạch năm 2007. 52

3.3. Giải pháp mở rộng cho vay đối với DNVVN tại Ngân hàng TMCP Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBANK) 53

3.3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với DNVVN phù hợp với thực tế. 53

3.3.1.1. Chính sách khách hàng. 54

3.3.1.2. Chính sách lãi suất 54

3.3.1.3. Chính sách kỳ hạn nợ cho vay và thời gian trả nợ. 55

3.3.1.4. Chính sách về quy mô vốn vay và hạn mức tín dụng. 55

3.3.1.5. Chính sách về tài sản bảo đảm. 56

3.3.2. Đổi mới quy trình cho vay phù hợp với các DN vừa và nhỏ 57

3.3.2.1. Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn một cách đầy đủ và kịp thời. 57

3.3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định khi cho vay đối với DNVVN. 57

3.3.3. Thực hiện tốt chính sách Marketing. 60

3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. 61

3.3.5. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tần Chi nhánh, công nghệ thông tin. 63

3.4. Một số kiến nghị. 63

3.4.1. Đối với Nhà nước. 63

3.4.2. Đối với Ngân hàng nhà nước. 65

3.4.3. Đối với Hội sở chính Ngân hàng VPBANK 66

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY