Đề tài Mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Eximbank Hà Nội

Mở bài 1

Chương I: Lý thuyết cơ bản 2

I Tổng quan về ngân hàng và dịch vụ của ngân hàng 2

1.1Khái niệm về ngân hàng 2

1. 2.Chức năng của ngân hàng 3

1.2.1 Trung gian tài chính 3

1.2.2 Tạo phương tiện thanh toán 4

1.2.3 trung gian thanh toán 5

II-Một số vấn đền về tín dụng của ngân hàng 6

2.1.Khái niệm tín dụng 6

2.2.Phân loại các nghiệp vụ tín dụng 7

2.2.1.phân theo hình thức cấp tín dụng 8

2.2.2.Phân theo thời gian: 19

III.Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn 22

3.1.Khái niệm và đặc điểm cho vay kinh doanh ngắn hạn 22

3.2.Lý do cho vay kinh doanh ngắn hạn 23

3.2.1.Xuất phát từ nhu cầu vốn của doanh nghiệp 23

3.2.2. Xuất phát từ yêu cầu quản lý của NH 24

3.3. Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn 25

3.3.1.Các khoản cho vay mua hàng dự trữ 25

3.3.2.Cho vay vốn lưu động 26

3.3.3.Cho vay ngắn hạn các công trình xây dựng 27

3.3.4.Cho vay kinh doanh chứng khoán 28

3.3.5.Cho vay kinh doanh bán lẻ 29

3.3.6.Cho vay trên tài sản 30

3.4.Vai trò của cho vay kinh doanh ngắn hạn 30

3.4.1. Đối với nền kinh tế 31

3.4.2. Đối với doanh nghiệp 31

Chương II:Thực trạng và giải pháp cho vay kinh doanh ngắn hạn ở ngân hàng Eximbank Hà Nội 32

I.Giới thiệu về ngân hàng EXIMBANK Hà Nội 32

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank Hà Nội 32

1.1.1.Tổng quan về ngân hàng Eximbank 32

1.1.2.Quá trình hình thành của ngân hàng Eximbank Hà Nội 33

1.1.3.Quá trình phát triển của ngân hàng Eximbank Hà Nội 34

1.1.4.Cơ cấu tổ chức 35

1.2.Khái quát tình hình kinh doanh của ngân hàng Eximbank Hà Nội. 43

1.2.1.Huy động vốn 43

1.2.2.Hoạt động tín dụng 44

1.2.3.Kinh doanh ngoại tệ 46

1.2.4.Thanh toán quốc tế 47

1.2.6:Kết quả kinh doanh 49

II.Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn han của ngân hàng EIB Hà Nội 49

2.1.Quy trình cho vay của ngân hàng Eximbank 49

2.1.1.Quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay bằng ngoại tệ 49

2.1.2.Quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay bằng đồng Việt Nam để kinh doanh, sản xuất. 53

2.2. Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn hạn ở EIB Hà Nội 55

2.3. Đánh giá thực trạng cho vay kinh doanh ngắn hạn tại ngân hàng Eximbank 58

2.3.1.Kết quả 58

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân: 58

Chương III.Giải pháp để mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn 61

I Định hướng phát triển của chi nhánh 61

II. Giải pháp 61

2.1.Tăng cường các biện pháp huy động vốn đầu vào 61

2.2.Đa dạng hoá và sử dụng linh hoạt, phù hợp các hình thức tín dụng 62

2.3.Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý linh hoạt 63

2.4.Nâng cao công tác quản lý tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ tín dụng 63

2.5.Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý, chủ động tìm kiếm 65

2.6.Mở rộng các dịch vụ khác nhằm thu hút doanh nghiệp 66

2.7.Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin 66

2.8.Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trong toàn Chi nhánh 67

2.9. Thu hồi nợ quá hạn. 68

Kết luận 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY