Đề tài Mô hình tính phí nước bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho một số cơ sở dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lời mở đầu:. 1

Chương I: Cơ sở lý luận chung của việc áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. .3

I.Tổng quan về cỏc cụng cụ kinh tế trong quản lý mụi trường. 3

1.1.Các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng các công cụ kinh tế. . 3

1.1.1.Nguyờn tắc người gõy ụ nhiễm phải trả tiền. 3

1.1.2.Nguyờn tắc người hưởng lợi phải trả tiền. 5

1.2.Cỏc loại cụng cụ kinh tế trong quản lý mụi trường. 6

1.2.1.tại sao phải áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. 7

1.2.2.Thuế và phí bảo vệ môi trường:. . 9

1.1.3.Các chương trình thương mại:. 10

1.2.4.Hệ thống đật cọc hoàn trả. 11

1.2.5.Những chính sách khuyến khích về tài chính. 12

II.Kinh nghiệm thực tiễn của cỏc nước ỏp dụng cỏc cụng cụ kinh tế trong quản lý mụi trường. . .13

2.1.Kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới:. . .13

2.2.Kinh nghiệm của cỏc nước đang phỏt triển trên thế giới. 15

III. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong quản lý môi trường:.17

3.1.Phương pháp luận cho việc tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp:. 17

3.2.Cơ sở xác định phí nước thải công nghiệp:. . 20

3.2.1.Dựa vào tổng lượng nước thải.20

3.2.2Đặc tớnh của cỏc chất gõy ụ nhiễm.20

3.2.3.Hàm lượng cỏc chất gõy ụ nhiễm. .21

3.2.4.Dựa vào hệ số chịu tải môi trường. 21

3.2.5.Dựa vào chi phí biên bỏ ra lắp đặt hệ thống giảm thải. 22

3.2.6.Dựa vào giá trị ước tính tác hại do một đơn vị chất thải gây ra. 22

3.2.7.Dựa vào tiêu chuẩn môi trường. 22

Chương II: Hiện trạng sản xuất công nghiệp và môi trường nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội:.24

I.Hiện trạng sản xuất công nghiệp:.24

1.1.Tình hình sản xuất công nghiệp:.24

1.2. Những tỏc động tới mụi trường nước của hoạt động sản xuất cụng nghiệp.25

II.Tổng quan ngành dệt may Ha Nội.,,,.28.

2.1.Hiện trạng sản xuất và vai trò của ngành dệt may Hà Nội.28

2.1.1. Vai trũ của ngành dệt may Hà Nội.28

2.1.2.Tỡ́nh hỡnh phỏt triển ngành dệt may Hà Nội.32

a.Thực trạng về tổ chức, quy mụ ngàh dệt may trờn địa bàn thành phố Hà Nội.32

b.Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật.33

c.Thực trạng về trỡnh độ sản phẩm.36

d.Thực trạng về sử dụng nguyờn liệu.41

eThực trạng về lao động trỡnh độ kỹ thuật, năng lực phỏt triển.42

III.Cỏc nguồn thải chủ yếu gõy ụ nhiễm mụi trường nước của ngành dệt may.45

3.1. Chu trỡnh sản phẩm của ngành cụng nghiệp dệt may từ sản xuất đến tiờu dựng.45

3.1. Đánh giá tác động môi trường nước thải trong quá tŕinh sản xuất:.47

3.3.Khả năng ỏp dụng sản xuất sạch hơn trong cỏc doanh nghiệp dệt may Hà Nội.:57

3.2. Cơ sở pháp lý của việc tính phí nước thải ở Việt Nam.,.59

chương III: tính phí nước thải công nghiệp cho một số cơ sở dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội.61

I.Những căn cứ để tớnh phớ nước thải cụng nghiệp:.61

1.1.Những chỉ tiờu phỏt triển kinh tế xó hội của thành phố Hà Nội đến năm 2010. .61

1.2.Xu hướng phỏt triển ngành cụng nghiệp đến năm 2010.63

1.3.Dự bỏo diễn biến mụi trường và mục tiờu mụi trường cần đạt đến năm 2010 của thành phố Hà Nội.66

1.4.Thực trạng thu phớ nước thải cụng nghiệp trờn địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm vừa qua. 68

II.Đề xuất cụng thức tớnh phớ nước thải cụng nghiệp.69

2.1.Tính phí nước thải theo Nghị định 67/CP.69

2.2.Cụng thức tớnh phớ tổng quỏt.72

2.3.Phõn tớch cỏc hệ số trong cụng thức tổng quỏt:.72

2.4.Áp dụng cụng thức đề xuất tớnh cho một số cơ sở dệt may trờn địa bàn thành phố Hà Nội:.75

III.Cỏc kiến nghị và giải phỏp đối với việc thu phớ theo cụng thức đề xuất.,.85

KẾT LUẬN.87

Tài liệu tham khảo.,,.89

Mục lục.94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY