Đề tài Mô đun biến đạng EV của đất nền dựa trên thí nghiệm bàn nén hiên trường theo tiêu chuẩn Pháp và Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 6

1.Tổng quan 6

2.Sự cần thiết và lý do chọn đề tài 6

3.Mục tiêu của đề tài 7

4.Phương pháp nghiên cứu 7

5.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NỀN VÀ BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI 8

1.1. Những khái niệm về ứng suất, biến dạng và các phương pháp xác định 8

1.1.1. Khái niệm chung 8

1.1.2. Ứng suất do trọng lượng bản thân đất 8

1.2. Lý thuyết chung về lún của nền đất 13

1.2.1. Các dạng chuyển vị của nền đất và nguyên nhân gây lún 13

1.2.2. Lý thuyết chung về lún 16

CHƯƠNG 2: CÁC THÍ NGHỆM XÁC ĐỊNH BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN 20

2.1. Các thí nghiệm theo TCVN 20

2.1.1. Phạm vi áp dụng 20

2.1.2. Một số định nghĩa cơ bản 20

2.1.3. Quy định chung xác định Môđun biến dạng 20

2.1.4. Thiết bị và dụng cụ. 21

2.1.5. Chuẩn bị thí nghiệm. 25

2.1.6. Cách tiến hành 26

2.1.7. Xử lý kết quả thí nghiệm. 27

2.2. Thí nghiệm bàn nén hiện trường theo tiêu chuẩn Pháp( NF 94-117-1) 29

2.2.1. Phạm vi áp dụng 29

2.2.2. Ký hiệu và viết tắt 29

2.2.3. Nguyên tắc thí nghiệm 29

2.2.4. Thiết bị 29

2.2.5. Quy trình thí nghiệm. 32

2.2.6. Diễn dịch kết quả. 35

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH 36

3.1. Phân tích kết quả thí nghiệm theo tiêu chuẩn Pháp 36

3.2. So sánh phương hai phương pháp thí nghiệm. 50

3.2.1. Chuẩn bị đầu vào 50

3.2.2. Các bước tiến hành 50

3.2.3. Trị số EV2 52

3.3. Nhận xét chung 54

3.3.1 Thí nghiệm bàn nén theo tiêu chuẩn Việt Nam 54

3.3.2. Thí nghiện bàn nén Pháp 54

3.4. Kết luận và kiến nghị 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY