Đề tài Mã nguồn mở CRM - Quản lý các mối quan hệ với khách hàng

MUC LUCNHÂN XET CUA GIANG VIÊN.2LỜI CÁM ƠN.3KHAI NIÊM CRM.5Giơi thiêu VtigerCRM.5CÔNG VIÊC CUA CAC THANH VIÊN TRONG NHOM.6HƯƠNG DÂN CAI ĐĂT VA BÔ SUNG NGÔN NGƯ TIÊNG VIÊT.81.Cai đăt.82.Viêc tao thêm môt ngôn ngư.13Cac chưc năng cua Web Application.14A)Phân My Home Page(trang chu).14B)Phân Marketing gôm co nhiêu module va gôm cac module sau:.141Module Chiên dich(Campains).142Module Đôi tương(Account).143Module Quan tâm(Contact) hay con goi la khach hang, nhưng khach hang giao dich.154Module Webmails.165Module Khach tiêm năng(Leads).176Module Lich công tac(Calendar).187Module Ghi chu(Note).18BÁN HÀNG.19Hổ trợvà phân tích cácbiểu đồ, báocáo .28Kiểmkê.35Tùychọn.40

MUC LUC

NHÂN XET CUA GIANG VIÊN.2

LỜI CÁM ƠN.3

KHAI NIÊM CRM.5

Giơi thiêu VtigerCRM.5

CÔNG VIÊC CUA CAC THANH VIÊN TRONG NHOM.6

HƯƠNG DÂN CAI ĐĂT VA BÔ SUNG NGÔN NGƯ TIÊNG VIÊT.8

1.Cai đăt.8

2.Viêc tao thêm môt ngôn ngư.13

Cac chưc năng cua Web Application.14

A)Phân My Home Page(trang chu).14

B)Phân Marketing gôm co nhiêu module va gôm cac module sau:.14

1Module Chiên dich(Campains).14

2Module Đôi tương(Account).14

3Module Quan tâm(Contact) hay con goi la khach hang, nhưng khach hang giao dich.15

4Module Webmails.16

5Module Khach tiêm năng(Leads).17

6Module Lich công tac(Calendar).18

7Module Ghi chu(Note).18

BÁN HÀNG.19

Hổ trợvà phân tích cácbiểu đồ, báocáo .28

Kiểmkê.35

Tùychọn.40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY