Đề tài Lợi nhuận và một số biện pháp phấn đấu tăng lợi nhuận ở công ty may Thăng Long

Chương 1: Lợi nhuận và sự cần thiết phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 3

1.1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp 3

1.1.1. Lợi nhuận 3

1.1.2. Tỷ suất lợi nhuận 6

1.2. Sự cần thiết phải phấn đấu tăng lợi nhuận đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường 8

1.2.1. Xuất phát từ vai trò của lợi nhuận đối với quá trình sản xuất kinh doanh 9

1.2.2. Xuất phát từ yêu cầu của việc phát huy quyền tự chủ tài chính và tự chủ sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 9

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và bịên pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay 11

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 11

1.3.1.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 11

1.3.1.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 13

1.3.2. Một số phương hướng, biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay 18

1.3.2.1. Hạ giá thành sản phẩm. 18

1.3.2.2. Tăng số lượng và chất lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 20

1.3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 21

1.4. Vai trò của TCDN đối với việc phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 22

Chương 2: Tình hình chủ yếu về lợi nhuận và các biện pháp phấn đấu tăng lợi nhuận ở công ty may Thăng Long 25

2.1. Vài nét về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty may Thăng Long 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 25

1.2. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may Thăng Long hai năm gần đây. 26

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quy mô sản xuất kinh doanh và cơ cấu quản lý của công ty 28

2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ, quy mô sản xuất kinh doanh. 28

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY