Đề tài Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÁC DOANH NGHIỆP. 1

1.1. Một số lý luận chung về lợi nhuận. 1

1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận. 1

1.1.2. Ý nghĩa vai trò của lợi nhuận: 2

1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp: 2

1.1.2.2. Đối với người lao động. 2

1.1.2.3. Đối với nền kinh tế xã hội. 3

1.1.3. Phương pháp xác định lợi nhuận. 3

1.1.3.1. Phương pháp trực tiếp. 3

1.1.3.2. Phương pháp xác định lợi nhuận qua các bước trung gian: 6

1.2. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp. 7

1.2.1.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí. 7

1.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 7

1.2.3. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh. 8

1.2.4. Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh. 8

1.2.5. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu. 8

1.3. Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp: 9

1.3.1. Nhân tố khách quan. 9

1.3.1.1. Quan hệ cung cầu trên thị trường. 9

1.3.1.2. Giá cả sản phẩm hàng hóa dịch vụ. 9

1.3.1.3. Chính sách của nhà nước. 9

1.3.2. Nhân tố chủ quan. 9

1.3.2.1. Chất lượng hàng hóa dịch vụ. 10

1.3.2.2. Tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. 10

1.3.2.3. Giá thành sản xuất của doanh nghiệp. 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT. 11

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Điện tử việt nhật. 11

2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty. 11

2.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 11

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 12

2.1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. 14

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 14

2.1.4.2. Tổ chức hạch toán kế toán. 15

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong năm 2005-2006. 17

2.2.1. Thực trạng về vốn và nguồn vốn của công ty. 17

2.2.1.1 Về cơ cấu tài sản. 18

2.2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn. 19

2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 20

2.2.3. Tình hình lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. 23

2.2.3.1. Tình hình lợi nhuận của công ty. 23

2.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. 24

2.2.4. Chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả thực hiện lợi nhuận. 26

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT. 29

3.1. Một số thuận lợi và khó khăn. 29

3.1.1. Thuận lợi. 29

3.1.2. Khó khăn. 29

3.2. Định hướng và mục tiêu của công ty. 30

3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH điện tử Việt Nhật. 31

3.3.1. Giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 31

3.3.2. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu. 33

3.3.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuât ra. 33

3.3.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 33

3.3.5. Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp: 34

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY