Đề tài Loại hình sản xuất và phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp trong doanh nghiệp

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT. 2

1. Loại hình sản xuất là gì ? 2

2. Một số loại hình sản xuất trong doanh nghiệp.

2.1 Loại hình sản xuất thủ công :

2.2 Loại hình sản xuất dựa trên máy móc: 2

II/ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1. Phương pháp tổ chức sản xuất dây chuyền. 3

2. Phương pháp tổ chức sản xuất theo nhóm. 5

3. Phương pháp tổ chức sản xuất hàng loạt. 6

C. KẾT LUẬN 8

MỤC LỤC 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY