Đề tài Làm rõ tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Đối với một số ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam như công nghiệp dầu khí, điện tử, sản xuất ô tô, xe gắn máy, thép, dệt, may, chế biến nông sản thực phẩm, v.v. Theo số liệu thống kê công bố về cơ cấu sản lượng sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp của khu vực FDI năm 2000 về dầu thô khai thác chiếm 100%; ô tô lắp ráp chiếm 100%; năm 2003 chiếm 92,83%; ti vi rắp ráp năm 2000 chiếm 84,44%, năm 2003 chiếm 89,48%; xe máy lắp ráp năm 2000 chiếm 66,75%, năm 2003 chiếm 83,68%.Những sản phẩm mới có giá trị cao như: Dầu khí, ô tô, xe máy, đồ gia dụng đắt tiền, thiết bị điện tử, viễn thông phần lớn do khu vực FDI sản xuất và đang giữ vai trò quan trọng trong sản xuất hàng xuất khẩu. Cơ cấu ngành nghề được điều chỉnh theo hướng ngày càng hợp lý hơn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, đồng thời đã hình thành bước đầu hệ thống các khu chế xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến nông lâm thuỷ sản, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nhiều lao động, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại. Nhìn chung khu vực FDI có nhiều tiềm năng trong các ngành như: khai thác dầu khí và sản xuất hàng tiêu dùng chất lượng cao và làm hàng xuất khẩu, v.v.

Đối với một số ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam như công nghiệp dầu khí, điện tử, sản xuất ô tô, xe gắn máy, thép, dệt, may, chế biến nông sản thực phẩm, v.v. Theo số liệu thống kê công bố về cơ cấu sản lượng sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp của khu vực FDI năm 2000 về dầu thô khai thác chiếm 100%; ô tô lắp ráp chiếm 100%; năm 2003 chiếm 92,83%; ti vi rắp ráp năm 2000 chiếm 84,44%, năm 2003 chiếm 89,48%; xe máy lắp ráp năm 2000 chiếm 66,75%, năm 2003 chiếm 83,68%.

Những sản phẩm mới có giá trị cao như: Dầu khí, ô tô, xe máy, đồ gia dụng đắt tiền, thiết bị điện tử, viễn thông phần lớn do khu vực FDI sản xuất và đang giữ vai trò quan trọng trong sản xuất hàng xuất khẩu. Cơ cấu ngành nghề được điều chỉnh theo hướng ngày càng hợp lý hơn, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, đồng thời đã hình thành bước đầu hệ thống các khu chế xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến nông lâm thuỷ sản, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nhiều lao động, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại. Nhìn chung khu vực FDI có nhiều tiềm năng trong các ngành như: khai thác dầu khí và sản xuất hàng tiêu dùng chất lượng cao và làm hàng xuất khẩu, v.v.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY