Đề tài Lạm phát ở Việt Nam, thực trạng và các giải pháp

-Phần mở đầu : tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1

-Nội dung

A-Những vấn đề lí luận về lạm phát 2

I-Bản chất của lạm phát 2

II-Hình thức biểu hiện của lạm phát và các cấp độ của nó 2

1-Hình thức biểu hiện lạm phát. 2

2-Các cấp độ của lạm phát 3

III-Tác động của lạm phát đến nền kinh tế 5

1-Tác động tích cực của lạm phát đến nền kinh tế 5

2-Tác động tiêu cực của lạm phát đến nền kinh tế 5

IV-Yêu cầu phải kiềm chế và khắc phục tình trạng lạm phát 6

B-Thực trạng tình hình lạm phát trong nền kinh tế nước ta. 7

I-Lạm phát ở nước ta trước thời kỳ đổi mới(1986) 7

II-Lạm phát ở nước ta từ đổi mới đến nay 7

1-Thời kì bắt đầu đổi mới 1986-1990 7

2-Thời kỳ kinh tế đi vào ổn định 1991-1995 8

3-Thời kỳ kinh tế có dấu hiệu trì trệ 1996-2000 9

4-Thời kỳ kinh tế có bước phát triển mới 2001-2004 10

III-Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 10

C-Các quan điểm và giải pháp nhằm kiềm chế và khắc phục tình trạng lạm phát trong nền kinh tế 11

I-Quan điểm của Đảng và Nhà nước về kiềm chế lạm phát 11

II-Các giải pháp nhằm kiềm chế và khắc phục tình trạng lạm phát trong nền kinh tế 12

1-Các giải pháp vĩ mô 12

2-Các giải pháp vi mô 15

-Kết luận 16

Tài liệu tham khảo 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY