Đề tài Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

A. Lời mở đầu.

B. Nội dung.

Phần I: Cơ sở lý luận về lãi suất

1. Khái niệm về lãi suất.

2. Các nhân tố tácđộng đến lãi suất.

Phần 2: Thực trạng.

I. Vai trò, tác động của lãi suất đến việc huy động vốn trong nến kinh tế thị trường.

1. Lãi suất với sự phân bổ các nguồn lực.

2. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm.

3. Lãi suất với đầu tư.

4. Lãi suất với tỷ giá hối đoái và hoạt động suất khẩu.

5. Lãi suất với lạm phát.

6. Vai trò của lãi suất đến việc huy động vốn.

II. Vai trò tác động của lãi suất đến việc huy động vốn ở Việt Nam trong thời gian qua.

1. Giai đoạn từ tháng 3/1989 trở về trước.

2. Giai đoạn từ 1996 đến 2005.

III. Giai đoạn thực hiện chính sách lãi suất trần.

1. Chính sách lãi suất trần và lãi suất trần tác động đến các NHTM.

2.Chính sách lãi suất trần đối với doanh nghiệp.

IV. Giai đoạn thực hiện chính sách lãi suất cơ bản.

V. Hướng tới tự do hoá lãi suất và thực tế tự do hoá lãi suất ở Việt Nam hiện nay.

Phần 3: Ý kiến đề xuất

C.Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY