Đề tài Lý luận về tích luỹ tư bản và vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam

Lời mở đầu 1

Chương I 2

Lý luận chung về tích luỹ tư bản 2

I / Thực chất và động cơ của tích luỹ 2

1/ Thực chất của tích luỹ tư bản 2

a/ Khái niệm 2

b/ Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng : 2

2/ Động cơ của tích luỹ tư bản 3

II/ Quy luật chung của tích luỹ tư bản 3

1/Tích tụ, tập trung tư bản, mối quan hệ giữa tích luỹ, tích tụ, tập trung tư bản. 3

a/ Tích tụ, tập trung tư bản 3

b/ Mối liên hệ giữa tích luỹ, tích tụ, và tập trung tư bản. 3

2/ Sự giảm bớt tương đối của tư bản khả biến trong quá trình tích luỹ. 4

3/ Quy luật phổ biến của tích luỹ tư bản 5

III/ Những nhân tố quyết định đến quy mô của tư liệu tư bản 6

1. Mức độ bóc lột sức lao động 6

2. Trình độ năng suất lao động xã hội. 6

3. Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. 7

4. Qui mô của tư bản ứng trước. 8

Chương II 9

Vận dụng lý luận tích luỹ 9

tư bản vào thực tiễn Việt Nam. 9

I- Vai trò của tích luỹ vốn ở Việt Nam hiện nay. 9

1. Vai trì của tích luỹ đối với quá trình phát triển kinh tế của đất nước. 9

2. Vai trò của tích luỹ đến quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 9

II- Thực trạng của qúa trình tích luỹ vốn và huy động vốn trong nước và nước ngoài. 10

III- Các giải pháp tăng cường tích luỹ vốn ở Việt Nam 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY