Đề tài Kiểm soát dòng vốn ở Việt Nam, thách thức và khuyến nghị

Mục lụcDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iDANH MỤC CÁC BẢNG iiDANH MỤC CÁC HÌNH iiiMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT DÒNG VỐN 41.1 Một số nguồn vốn đầu tư nước ngoài 41.1.1 Vốn ODA 41.1.2 Vốn FDI 51.1.3 Vốn FPI 61.2 Kiểm soát dòng vốn 71.2.1 Khái niệm 71.2.2 Mục tiêu 81.2.3 Phương pháp 81.2.4 Cán cân vốn (Capital Account) 91.2.5 Chỉ số CCI và CBFI 91.3 Kinh nghiệm về kiểm soát dòng vốn ở một số quốc gia đang phát triển 101.3.1 Kinh nghiệm về kiểm soát vốn ở Malaysia: sự kiểm soát khôn ngoan 101.3.2 Kinh nghiệm về kiểm soát vốn ở Thái Lan: sự kiểm soát “bồng bột” 11CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT DÒNG VỐN GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 142.1 Sử dụng và kiểm soát ODA 142.2 Sử dụng và kiểm soát vốn FDI 172.3 Sử dụng và kiểm soát vốn FPI 222.4 Một số biện pháp kiểm soát vốn ở Việt Nam 242.5 Đánh giá chung 292.5.1 Mặt tích cực 292.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân 30CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT DÒNG VỒN Ở VIỆT NAM 323.1 Về cơ chế chính sách 323.2 Kiểm soát dòng vốn vào, cấu thành vốn và luân chuyển vốn 333.3 Thực hiện tự do hóa dòng vốn ra theo hướng đầu tư trực tiếp và gián tiếp ra nước ngoài 343.4 Duy trì quy định kiểm soát ngoại tệ, tăng tính linh hoạt của tỷ giá 363.5 Xây dựng chỉ số CCI, CBFI cho Việt Nam theo từng quý, năm 37KẾT LUẬN 40TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

Mục lục

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC CÁC BẢNG ii

DANH MỤC CÁC HÌNH iii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT DÒNG VỐN 4

1.1 Một số nguồn vốn đầu tư nước ngoài 4

1.1.1 Vốn ODA 4

1.1.2 Vốn FDI 5

1.1.3 Vốn FPI 6

1.2 Kiểm soát dòng vốn 7

1.2.1 Khái niệm 7

1.2.2 Mục tiêu 8

1.2.3 Phương pháp 8

1.2.4 Cán cân vốn (Capital Account) 9

1.2.5 Chỉ số CCI và CBFI 9

1.3 Kinh nghiệm về kiểm soát dòng vốn ở một số quốc gia đang phát triển 10

1.3.1 Kinh nghiệm về kiểm soát vốn ở Malaysia: sự kiểm soát khôn ngoan 10

1.3.2 Kinh nghiệm về kiểm soát vốn ở Thái Lan: sự kiểm soát “bồng bột” 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT DÒNG VỐN GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 14

2.1 Sử dụng và kiểm soát ODA 14

2.2 Sử dụng và kiểm soát vốn FDI 17

2.3 Sử dụng và kiểm soát vốn FPI 22

2.4 Một số biện pháp kiểm soát vốn ở Việt Nam 24

2.5 Đánh giá chung 29

2.5.1 Mặt tích cực 29

2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân 30

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT DÒNG VỒN Ở VIỆT NAM 32

3.1 Về cơ chế chính sách 32

3.2 Kiểm soát dòng vốn vào, cấu thành vốn và luân chuyển vốn 33

3.3 Thực hiện tự do hóa dòng vốn ra theo hướng đầu tư trực tiếp và gián tiếp ra nước ngoài 34

3.4 Duy trì quy định kiểm soát ngoại tệ, tăng tính linh hoạt của tỷ giá 36

3.5 Xây dựng chỉ số CCI, CBFI cho Việt Nam theo từng quý, năm 37

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY