Đề tài Khảo sát, phân tích và thiết kế chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân

- Loại điện thoại: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các loại điện thoại mà người dùng có sự liên hệ đến + Đầu vào là thông tin về tên loại điện thoại, thông tin ghi chú về loại điện thoại đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên loại điện thoại và thông tin ghi chú về loại điện thoại đó nếu có- Điện thoại: + Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các số điện thoại mà người dùng có sự liên hệ đến, số điện thoại này thuộc một trong các loại điện thoại mà người dùng đã cập nhật và là số của một đối tượng nào đó trong danh sách + Đầu vào là số điện thoại, thông tin ghi chú về số điện thoại đó nếu có + Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm số điện thoại và thông tin ghi chú về số điện thoại đó nếu có

- Loại điện thoại:

+ Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các loại điện thoại mà người dùng có sự liên hệ đến

+ Đầu vào là thông tin về tên loại điện thoại, thông tin ghi chú về loại điện thoại đó nếu có

+ Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm tên loại điện thoại và thông tin ghi chú về loại điện thoại đó nếu có

- Điện thoại:

+ Mục đích giúp người dùng có thể tạo danh sách các số điện thoại mà người dùng có sự liên hệ đến, số điện thoại này thuộc một trong các loại điện thoại mà người dùng đã cập nhật và là số của một đối tượng nào đó trong danh sách

+ Đầu vào là số điện thoại, thông tin ghi chú về số điện thoại đó nếu có

+ Đầu ra là trong cơ sở dữ liệu được bổ xung thêm số điện thoại và thông tin ghi chú về số điện thoại đó nếu có

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY