Đề tài Khảo sát đặc tính và khả năng thu nhận enzym - Galactosidaza từ vi khuẩn Sphingomonas paucimobilis BK16

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I: TỔNG QUAN 5

I.1. Sơ lược về enzym -galactosidaza 5

I.1.1. Vi sinh vật có khả năng tổng hơp enzym -galactosidaza 5

I.1.2. Đặc tính enzym -galactosidaza từ vi sinh vật 6

I.2. Các nguồn enzym -galactosidaza 7

I.2.1. Enzym -galactosidaza từ vi khuẩn 7

I.2.2. Enzym -galactosidaza từ nấm mốc 8

I.2.3. Enzym -galactosidaza từ thực vật 8

I.3.Một số cơ chế của các phản ứng được xúc tác bởi enzym -galactosidaza 9

I.3.1. Cơ chế động học của phản ứng ONPG 9

I.3.2. Cơ chế động học của phản ứng lactoza 10

I.3.3. Cơ chế thuỷ phân lactoza của -galactosidaza có pH trung tính 11

I.4. Sự điều hoà sinh tổng hợp enzym -galactosidaza của vi sinh vật 13

I.5. Tách chiết và tinh chế enzym 14

I.5.1. Tách chiết 14

I.5.2. Tinh chế 14

I.6. Ứng dụng của enzym -galactosidaza 16

I.6.1. Ứng dụng để thuỷ phân lactoza trong công nghiệp chế biến sữa và các thành phần của sữa 16

I.6.2. Sử dụng phản ứng chuyển hoá galactozyl tạo ra các oligosacarit từ lactoza 19

I.6.3. Sử dụng trong sinh học phân tử và kỹ nghệ protein 20

I.7. Nguồn thu từ enzym công nghiệp trong tương lai 21

I.8. Khả năng ứng dụng của enzym -galactosidaza trong tương lai 22

PHẦN II: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23

II.1. Nguyên liệu 23

II.2. Hoá chất 24

II.3. Thiết bị 24

II.4. Các phương pháp nghiên cứu 25

II.4.1. Nhuộm gram 25

II.4.2. Xác định định tính enzym -galactosidaza bằng chỉ thị X-Gal 27

II.4.3. Xác định hoạt độ enzym -galactosidaza nội bào 27

II.4.4. Xác định hoạt độ enzym -galactosidaza ngoại bào 30

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32

III.1. Vài nét về chủng vi khuẩn sử dụng 32

III.2. Nghiên cứu khả năng đồng hoá các nguồn cácbon khác nhau 33

III.3. Khảo sát sự thay đổi pH, mật độ tế bào, hoạt độ enzym của chủng S.paucimobilis BK16 trong quá trình lên men 35

III.4. Xác định một số đặc tính enzym -galactosidaza thu được 38

III.4.1. Ảnh hưởng của pH phản ứng tới hoạt độ của enzym 38

III.4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng tới hoạt độ của enzym 40

III.4.3. Ảnh hưởng của pH tới tính bền của enzym 41

III.4.4. Ảnh hưởng của pH tới tính bền của enzym 42

III.5. Nghiên cứu khả năng thu enzym nội bào 43

III.6. Nghiên cứu khả năng kết tủa enzym bằng muối amonsunfat 45

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY