Đề tài Kế toán vật liệu tại Công ty May Hồ Gươm

Lời nói đầu

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Trang 3

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Trang 3

1. Vai trò của vật liệu trong quá trình sản xuất Trang 3

2. Yêu cầu của quản lý vật liệu Trang 3

3. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu Trang 4

II. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU Trang 5

1. Phân loại vật liệu Trang 5

2. Đánh giá vật liệu Trang 6

2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế Trang 7

2.1. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán Trang 9

III. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU Trang 10

1. Chứng từ kế toán sử dụng Trang 10

2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu Trang 11

3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu Trang 11

3.1. Phương pháp thẻ song song Trang 12

3.1. Phương pháp đối chiếu luân chuyển Trang 13

3.1. Phương pháp sổ số dư Trang 14

IV. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) Trang 16

1. Nguyên tắc chung khi thực hiện thuế VAT Trang 16

2. Hoá đơn, chứng từ Trang 17

3. Tài khoản kế toán sử dụng khi thực hiện thuế VAT Trang 17

IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU Trang 19

1. Phương pháp kê khai thường xuyên Trang 19

1.1. Kế toán tổng hợp vật liệu các trường hợp tăng VL Trang 19

1.1. Kế toán tổng hợp vật liệu các trường hợp giảm VL Trang 25

2. Phương pháp kiểm kê định kỳ Trang 30

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Trang 33

i. Đặc điểm chung của công ty may Hồ Gươm Trang 33

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trang 33

2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Trang 36

3. Tổ chức công tác kế toán cảu công ty Trang 40

ii. thực tế về kế toán vật liệu tại công ty may Hồ Gươm Trang 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY