Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên

+ Ban Giám Đốc: là những người đại diện pháp nhân trong mọi hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban Giám Đốc có quyền điều hành cao nhất, có quyền quyết định các hoạt động sản xuất của Nhà Máy theo kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh công nhận. Đồng thời, Ban Giám Đốc còn chịu trách nhiệm trước Nhà Nước trong việc chấp hành chính sách, điều hành Nhà Máy, hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, định kì báo cáo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và thảo luận đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà Máy.+ Phòng hành chính: chịu trách nhiệm quản lí lao động, giám sát mọi hoạt động trong sản xuất Nhà Máy, tiếp ý kiến phản hồi từ công nhân. Bên cạnh còn lo các công việc tiền lương, khen thưởng, kỹ luật công nhân viên, về các loại bảo hiểm giám sát, đề bạt công nhân viên Nhà Máy.+ Phòng kế toán tài vụ: chịu trách nhiệm trong việc tập hợp tất cả các chi phí tính giá thành sản phẩm, kết quả hoạt động trong quá trình sản xuất để từ đó xác định kết quả kinh doanh của năm hoạt động. Nhiệm vụ của phòng còn hạch toán các nghiệp vụ mua bán, thanh toán công nợ , phân phối lợi nhuận và sử dụng các quĩ của Nhà Máy theo chế độ hiện hành. Đồng thời, phải giám sát hàng hóa, tài sản, kinh phí theo nguyên tắc của Nhà Nước.+ Phòng kế hoạch kinh doanh: có trách nhiệm hỗ trợ Ban Giám Đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tìm đối tác, lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tiếp xúc và giao dịch với khách hàng để có kế hoạch sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.+ Các phòng: thủ kho, phòng kỹ thuật, phân xưởng nung nấu, phân xưởng thành phẩm có nhiệm vụ giám sát, quản lý công nhân và tài sản chung của Nhà Máy.

+ Ban Giám Đốc: là những người đại diện pháp nhân trong mọi hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban Giám Đốc có quyền điều hành cao nhất, có quyền quyết định các hoạt động sản xuất của Nhà Máy theo kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh công nhận. Đồng thời, Ban Giám Đốc còn chịu trách nhiệm trước Nhà Nước trong việc chấp hành chính sách, điều hành Nhà Máy, hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, định kì báo cáo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và thảo luận đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà Máy.

+ Phòng hành chính: chịu trách nhiệm quản lí lao động, giám sát mọi hoạt động trong sản xuất Nhà Máy, tiếp ý kiến phản hồi từ công nhân. Bên cạnh còn lo các công việc tiền lương, khen thưởng, kỹ luật công nhân viên, về các loại bảo hiểm giám sát, đề bạt công nhân viên Nhà Máy.

+ Phòng kế toán tài vụ: chịu trách nhiệm trong việc tập hợp tất cả các chi phí tính giá thành sản phẩm, kết quả hoạt động trong quá trình sản xuất để từ đó xác định kết quả kinh doanh của năm hoạt động. Nhiệm vụ của phòng còn hạch toán các nghiệp vụ mua bán, thanh toán công nợ , phân phối lợi nhuận và sử dụng các quĩ của Nhà Máy theo chế độ hiện hành. Đồng thời, phải giám sát hàng hóa, tài sản, kinh phí theo nguyên tắc của Nhà Nước.

+ Phòng kế hoạch kinh doanh: có trách nhiệm hỗ trợ Ban Giám Đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tìm đối tác, lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tiếp xúc và giao dịch với khách hàng để có kế hoạch sản xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.

+ Các phòng: thủ kho, phòng kỹ thuật, phân xưởng nung nấu, phân xưởng thành phẩm có nhiệm vụ giám sát, quản lý công nhân và tài sản chung của Nhà Máy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY