Đề tài Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

XDCB là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất TSCĐ cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Hơn nữa ta thấy không một ngành nào có thể tồn tại và phát triển một cách bình thường nếu không có xây dựng cơ bản tạo ra cơ sở vật chất cho nó hoạt động.

XDCB đã tạo ra một sự cân đối nhịp nhàng giữa các ngành nhằm đảy mạnh tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, góp phần tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước. Vì vậy vốn đầu tư được tài trợ từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực XDCB.

So với các ngành sản xuất khác, XDCB có những đặc điểm kỹ thuật được thể hiện thông qua sản phẩm xây lắp và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành.

Sản phẩm của xây dựng là những công trình sản xuất, chi phí sản xuất có đủ điều kiện đưa vào vận hành nhằm sinh lợi cho nền kinh tế quốc dân và cho đời sống xã hội. Mỗi công trình được xây dựng tại một địa điểm riêng biệt không vận chuyển đi nơi khác được. Nơi xây dựng công trình đồng thời là nơi sau này công trình phát huy tác dụng. Sản phẩm xây dựng được phân bố tại nhiều vùng của lãnh thổ cà được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Đặc điểm của sản phẩm xây dựng là có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài, giá trị rất lớn và mang tính cố định. Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về nhiều mặt: kinh tế, chính trị, kỹ thuật, mỹ thuật. Tuy rất đa dạng nhưng nó lại mang tính đơn chiếc mỗi công trình được xây dựng theo một thiết kế kỹ thuật riêng, có giá trị dự toán riêng và tại một thời điểm nhất định. Đây là một trong những đặc điểm đã tác động tới quá trình sản xuất của ngành xây dựng.

Quá trình từ khi khởi công xây dựng cho tới khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường là dài, nó phụ thuộc vào quy mô và tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình này được chia thành nhiều giai đoạn: chuẩn bị điều kiện thi công, thi công móng, thi công tường, trần.

Mỗi giai đoạn thi công lại bao gồm rất nhiều công việc khác nhau. Quá trình thi công chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố thiên nhiên như mưa, nắng, bão, lũ, lụt. Hơn nữa điều kiện thi công không có tính ổn định, nó luôn biến động theo đặc điểm xây dựng và theo từng giai đoạn thi công công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY