Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM TRONG XÂY LẮP 3

1.1. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GTSP XÂY LẮP. 3

1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP: 4

1.3. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT XÂY LẮP: 4

1.3.1. Khái niệm và cách phân loại chi phí sản xuất xây lắp: 4

1.3.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: 4

1.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 5

1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX xây lắp: 7

1.3.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp: 8

1.3.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVLTT: 8

1.3.3.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NCTT: 9

1.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công: 10

1.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung: 11

1.3.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 12

1.4. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ: 12

1.5. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 13

1.5.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 13

1.5.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 13

1.5.3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp: 15

1.5.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 15

1.5.4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn( phương pháp trực tiếp): 15

1.5.4.2. Phương pháp tổng cộng chi phí: 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY