Đề tài Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơ

Lời nói đầu

Phần I: Đặc điểm chung về tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơn

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơn

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề sản xuất của công ty.

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơn.

1. Sơ đồ bộ máy quản lý công ty

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty và mối quan hệ giữa chúng

3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

III. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý kế toán tại Công ty.

1. Tổ chức bộ máy kế toán.

2. Chế độ kế toán áp dụng

Phần II: Công tác kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơn

I. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơn.

II. Hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Tam Sơn.

1. Thủ tục nhập kho.

2. Thủ tục xuất kho.

3. Trình tự nhập, xuất vật liệu, công cụ dụng cụ.

4. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ.

5. Đánh giá vật liệu.

6. Tài khoản sử dụng

7. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ.

Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty

I. Nhận xét đánh giá về công tác tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ.

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vật liệu ,công cụ dụng cụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY