Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đại Phú

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI PHÚ 3

1. Lịch sử phát triển 3

2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh 3

3. Một số chỉ tiêu đơn vị đã đạt được 5

4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 6

5. Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 7

PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 9

1. Lý do chọn chuyên đề 9

2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu, vật liệu 9

3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 13

4. Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 14

PHẦN III: KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY