Đề tài Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng thương mại Anh Thế

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

1. Tổng quan về kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 3

1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 3

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NVL 3

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của CCDC 3

1.2. Phân loại NVL – CCDC 4

1.2.1. Phân loại NVL 4

1.2.2. Phân loại CCDC 4

1.3. Tính giá NVL – CCDC 5

1.3.1. Đối với NVL – CCDC nhập kho 5

1.3.2. Đối với NVL – CCDC xuất kho 5

1.4. Chứng từ và sổ sách sử dụng 6

2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC 7

2.1. Phương pháp thẻ song song 7

2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 8

2.3. Phương pháp sổ số dư 9

3. Kế toán tổng hợp NVL – CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 10

3.1. Khái niệm phương pháp kê khai thường xuyên 10

3.2. Kế toán biến động tăng, giảm NVL theo phương pháp KKTX 11

3.3. Kế toán biến động tăng, giảm CCDC theo phương pháp KKTX 12

4. Kế toán tổng hợp NVL – CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 13

4.1. Khái niệm phương pháp kiểm kê định kỳ 13

4.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14

4.3. Kế toán tổng hợp CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15

5. Các hình thức ghi sổ kế toán 16

5.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 16

5.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 17

5.3. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 19

5.4. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 21

5.5. Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính 22

CHƯƠNG 2: 24

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH THẾ 24

1.Tổng quan về công ty TNHH ĐT và Xây dựng thương mại anh thế 24

1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH ĐT và Xây dựng thương mại anh thế 24

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế 24

1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công Ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế 27

1.1.3. Tổ chức hệ thống sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 30

1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương mại Anh Thế 32

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 32

1.2.2. Một số nội dung khác liên quan đến chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 34

1.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế là hình thức “NHẬT KÝ CHUNG” 36

2. Thực trạng kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 37

2.1. Chứng từ sổ sách sử dụng của công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 37

2.2.1. Khái niệm NVL – CCDC 37

2.2.2. Phân loại NVL – CCDC 37

2.2.3. Tính giá NVL – CCDC 38

2.3. Hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế 39

2.3.1. Chứng từ sử dụng gồm 39

2.3.2. Thủ tục nhập kho, xuất kho NVL – CCDC cụ tại công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế 39

2.3.3. Phương pháp hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế 47

2.4. Hạch toán tổng hợp NVL – CCDC tại công ty công ty TNHH ĐT Và XD TM Anh Thế 60

2.4.1. Sổ nhật ký chung 60

2.4.2. Sổ nhật ký mua hàng 66

2.4.3. Sổ chi tiết thanh toán với người bán 68

2.4.4. Sổ cái TK152, TK153 69

CHƯƠNG 3: 74

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ 74

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH THẾ 74

1. Đánh giá ưu nhược điểm về kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 74

1.1. Đánh giá thực trạng NVL - CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 74

1.1.1. Ưu điểm 75

1.1.2. Nhược điểm 75

2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 76

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY