Đề tài Kế toán mua bán hàng hóa tại công ty IMEXCO

* Ký kết hợp đồng kinh tế. * Mở L/C : Nếu hợp đồng quy định trả tiền bằng L/C thì người nhập khẩu phải làm đơn xin mở L/C đưa đến Ngân hàng ngoại thương, thời gian mở L/C nếu hợp đồng không quy định thì phụ thuộc vào thời hạn giao hàng. Đơn vị căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng nhập khẩu tiến hàng lập “giấy xin mở tín dụng khoản nhập khẩu”. * Giấy xin mở tín dụng khoản nhập khẩu, kèm theo bản sao hợp đồng gửi đến ngân hàng ngoại thương cùng với 2 uỷ nhiệm chi : 1 uỷ nhiệm chi trả thủ tục phí cho ngân hàng, 1 uỷ nhiệm chi về việc mở L/C. Trường hợp đơn vị không có số dư tài khoản ngoại tệ thì phải làm hợp đồng tín dụng xin vay ngoại tệ để ký quỹ mở L/C. * Thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm (trường hợp mua theo giá FOB). * Giao nhận hàng hoá nhập khẩu. * Kiểm tra hàng nhập khẩu. * Làm thủ tục khai báo hải quan, đóng thuế nhập khẩu. * Thanh toán cho nhà cung cấp. * Trường hợp nhập khẩu uỷ thác thì bên giao uỷ thác cần làm các thủ tục sau: + Ký hợp đồng uỷ thác. + Cùng với bên nhận uỷ thác làm thủ tục nhập khẩu. + Chịu các chi phí như: chi phí bốc dỡ, lưu kho, kiểm nghiệm, giám định. + Đóng thuế nhập khẩu. + Nhận hàng khi có thông báo của bên nhận uỷ thác nhập. + Trả hoa hồng cho đơn vị nhận uỷ thác. + Cùng với bên nhận uỷ thác tiến hàng khiếu nại (nếu có).

* Ký kết hợp đồng kinh tế.

* Mở L/C : Nếu hợp đồng quy định trả tiền bằng L/C thì người nhập khẩu phải làm đơn xin mở L/C đưa đến Ngân hàng ngoại thương, thời gian mở L/C nếu hợp đồng không quy định thì phụ thuộc vào thời hạn giao hàng. Đơn vị căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng nhập khẩu tiến hàng lập “giấy xin mở tín dụng khoản nhập khẩu”.

* Giấy xin mở tín dụng khoản nhập khẩu, kèm theo bản sao hợp đồng gửi đến ngân hàng ngoại thương cùng với 2 uỷ nhiệm chi : 1 uỷ nhiệm chi trả thủ tục phí cho ngân hàng, 1 uỷ nhiệm chi về việc mở L/C. Trường hợp đơn vị không có số dư tài khoản ngoại tệ thì phải làm hợp đồng tín dụng xin vay ngoại tệ để ký quỹ mở L/C.

* Thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm (trường hợp mua theo giá FOB).

* Giao nhận hàng hoá nhập khẩu.

* Kiểm tra hàng nhập khẩu.

* Làm thủ tục khai báo hải quan, đóng thuế nhập khẩu.

* Thanh toán cho nhà cung cấp.

* Trường hợp nhập khẩu uỷ thác thì bên giao uỷ thác cần làm các thủ tục sau:

+ Ký hợp đồng uỷ thác.

+ Cùng với bên nhận uỷ thác làm thủ tục nhập khẩu.

+ Chịu các chi phí như: chi phí bốc dỡ, lưu kho, kiểm nghiệm, giám định.

+ Đóng thuế nhập khẩu.

+ Nhận hàng khi có thông báo của bên nhận uỷ thác nhập.

+ Trả hoa hồng cho đơn vị nhận uỷ thác.

+ Cùng với bên nhận uỷ thác tiến hàng khiếu nại (nếu có).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY