Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng

Chi phí nhân công trực tiếp ở công ty gồm tiền lương và các khoản có tính chất như lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công các công trình.Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây lắp cũng như đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty nên hiện nay phần nhiều công nhân thi công cho công trình đều là công nhân hợp đồng ngắn hạn. Do đó ở đây thông qua các đội trả công cho công nhân. Tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, hay hạng mục công trình, địa hình của từng công trình mà đơn giá nhân công có sự riêng biệt theo quy định của cơ quan nhà nước , cơ quan quản lý cấp trên.Trong quá trình thi công ngoài đội trưởng công trình người ta còn tổ chức thành nhiều tổ. Tổ trưởng thi công có nhiệm vụ cùng với đội trưởng theo dõi ghi chép khối lượng công việc hàng ngày, có xác định kỹ thuật giám sát công trình phòng tổ chức hành chính. Căn cứ vào khối lượng công việc hoàn thành đã kiểm tra và dựa vào đơn giá nhân công để tính ra số tiền phải trả cho đổi trong thời kỳ là theo từng tháng.

Chi phí nhân công trực tiếp ở công ty gồm tiền lương và các khoản có tính chất như lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công các công trình.

Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây lắp cũng như đặc thù ngành nghề kinh doanh của công ty nên hiện nay phần nhiều công nhân thi công cho công trình đều là công nhân hợp đồng ngắn hạn. Do đó ở đây thông qua các đội trả công cho công nhân.

Tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, hay hạng mục công trình, địa hình của từng công trình mà đơn giá nhân công có sự riêng biệt theo quy định của cơ quan nhà nước , cơ quan quản lý cấp trên.

Trong quá trình thi công ngoài đội trưởng công trình người ta còn tổ chức thành nhiều tổ. Tổ trưởng thi công có nhiệm vụ cùng với đội trưởng theo dõi ghi chép khối lượng công việc hàng ngày, có xác định kỹ thuật giám sát công trình phòng tổ chức hành chính. Căn cứ vào khối lượng công việc hoàn thành đã kiểm tra và dựa vào đơn giá nhân công để tính ra số tiền phải trả cho đổi trong thời kỳ là theo từng tháng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY