Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông

CHƯƠNG 1

Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

1.1. Những vấn đề chung về kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông: 6

1.1.1.Các định nghĩa của kế toán. 6

1.1.2. Công dụng của kế toán. 6

1.1.3. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông. 7

1.1.4. Các nguyên tắc kế toán và yêu cầu kế toán cơ bản. 26

1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng giao thông: 29

1.2.1. Chi phí sản xuất. 29

1.2.2. Giá thành sản phẩm. 32

1.2.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng giao thông. 35

1.2.4. Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng giao thông. 36

CHƯƠNG 2

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long

2.1. Đặc điểm chung và quá trình hình thành, phát triển của Công ty: 58

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 58

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 60

2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý. 61

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán. 63

2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long : 66

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính tính giá thành sản phẩm. 66

2.2.2. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty. 67

2.2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long : 69

2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 69

2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 75

2.2.3.3. Kế toán chi phi sử dụng máy thi công. 81

2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 88

2.2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 92

2.2.3.6. Tính giá thành sản phẩm. 95

CHƯƠNG 3

Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long

3.1. Những nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty: 99

3.1.1. Ưu điểm. 99

3.1.2. Nhược điểm. 100

3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty. 101

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY