Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Lời nói đầu 1

Mục lục 1

ChươngI: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng và XĐKQBH 4

1.1 : Khái niệm và ý nghĩa bán hàng 4

1.2 : Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5

1.3 : Thời điểm ghi nhận doanh thu 5

1.4 : Các khoản giảm trừ doanh thu 5

1.5 : Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5

1.6 : Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác đinh kết quả 7

1.7 : Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNSX 8

1.7.1: Chứng từ sử dụng hạch toán nghiệp vụ bán hàng 8

1.7.2 : Tài khoản sử dụng 8

1.7.3 : Kế toán các phương thức bán hàng chủ yếu 12

1.7.3.1 : Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp 12

1.7.3.2 : Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng đi cho khách hàng. 12

1.7.3.3 : Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đạI lý , ký gửi 13

1.7.3.4 : Kế toán bán hàng theo phương thức trả châm, trả góp 14

1.8 : Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 15

1.9 : Kế toán xác định kết quả kinh doanh . . . 20

Chương II : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội 22

2.1. Đặc điểm chung về công ty 22

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của công ty 24

2.1.3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội 25

2.1.4. Công tác tổ chức sản xuất của Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội 27

2.1.5. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty 29

22. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội 32

2.2.1. Phương thức bán hàng 32

2.2.2. Giá cả và phương thức thanh toán 33

2.2.3. Tài khoản sử dụng 33

2.2.4. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 34

2.2.5. Sổ kế toán phản ánh nghiệp vụ bán hàng 42

2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 46

2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 55

Chương III : Mốt số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty chế tạo điện cơ hà nội 57

3.1. Những ưu diểm và những mặt cần hoàn thiện 57

3.1.1. Ưu điểm 57

3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 58

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội 59

Lời kết luận 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY