Đề tài Kế hoạch sử dụng đất huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006 – 2010

Lời mở đầu 1

Chương I. Cơ sở lý luận chung về kế hoạch sử dụng đất 3

I. Vai trò của KHSDĐ trong quản lý và sử dụng đất đai 3

1. Vai trò của đất đai và yêu cầu phải xây dựng quy hoạch kế hoạch 3

2. Khái niệm, ý nghĩa của kế hoạch sử dụng đất 4

II. Mục đích, yêu cầu, phương pháp xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5

1. Mục tiêu của kế hoạch sử dụng đất 5

2. Yêu cầu của kế hoạch sử dụng đất 5

3. Phương pháp xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5

III. Nội dung, trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng đất 6

1. Nội dung của kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai năm 1993 và luật đất đai năm 2003 6

2. Trình tự tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai năm 1993 và luật đất đai năm 2003 7

3. Thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất theo luật đất đai năm 1993 và luật đất đai năm 2003 10

Chương II. Kết quả xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Từ Sơn trong giai đoạn 2001-2005, kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 15

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Từ Sơn 15

1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Từ Sơn 15

2. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Từ Sơn 19

3. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đến năm 2004 20

4. Đánh giá tiềm năng đất đai huyện Từ Sơn 23

II. Kết quả xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2001-2005 trên địa bàn huyện Từ Sơn 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY