Đề tài Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

MỤC LỤC

Phần I: PHẦN MỞ ĐẦU 1

I. Kế hoạch 5 năm: 1

1. Khái niệm: 1

2. Nội dung: 1

II. Các cân đối vĩ mô: 1

1. Khái niệm: 1

2. Nội dung: 1

3. Vị trí, vai trò trong bản kế hoạch 5 năm: 2

Phần II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÁC CÁN CÂN VĨ MÔ 3

A. Nội dung các cán cân vĩ mô trong bản Kế hoạch 2006- 2010 3

1. Dự báo tích luỹ và tiêu dùng: 3

2. Dự báo cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển: 3

3. Dự báo cân đối ngân sách nhà nước: 4

4. Dự báo cán cân thanh toán, vay và trả nợ nước ngoài: 4

B. Bình luận hình thức nội dung và đề xuất ý kiến: 5

I. Hình thức: 5

II. Nội dung: 5

1. Dự báo tích luỹ tiêu dùng: 5

2. Dự báo các nguồn vốn đầu tư phát triển: 7

3. Dự báo cân đối ngân sách nhà nước: 14

4. Dự báo cân đối cán cân thanh toán quốc tế và trả nợ nước ngoài: 17

III. Đề xuất: 18

1. Hình thức: 18

2. Dự báo tích lũy tiêu dùng: 19

3. Dự báo các nguồn vốn đầu tư phát triển: 19

4. Dự báo cân đối ngân sách nhà nước: 19

5. Dự báo cân đối cán cân thanh toán quốc tế và trả nợ nước ngoài: 19

Phần III: 20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CỦA KẾ HOẠCH 2006-2010 20

I. Đánh giá chung: 20

II. Đánh giá các lĩnh vực: 21

1. Lĩnh vực kinh tế: 21

2. Lĩnh vực xã hội: 22

3. Lĩnh vực môi trường: 24

4. Vấn đề tham nhũng: 25

III. Đề xuất về phần giải pháp và chính sách: 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY