Đề tài Kế hoạch marketing tại Công ty gạch ốp lát Hà Nội

Công ty chủ yếu sử dụng kênh phân phối dài(Đối với tất cả các sản phẩm)- Thị trường đô thị: Công ty -> Đại lý 1 -> Đại lý 2 -> Khách hàng.- Thị trường nông thôn: Công ty -> Đại lý 1 -> Đại lý 2 -> Đại lý 3 -> -> Khách hàng.Ngoài ra có hình thức phân phối theo đơn hàng trực tiếp. Kênh phân phối ưu tiên: Công ty -> Đại lý 1 -> Đại lý 2 -> Khách hàng. Một số nơi sản phẩm tiêu thụ qua nhiều cấp đại lý (Qua 3, 4 cấp) dẫn đến chi phí bán hàng cao, không hiệu quả. Phương hướng: Tập trung thị trường hơn, giảm bớt một số khâu trung gian ở một số thị trường.

Công ty chủ yếu sử dụng kênh phân phối dài(Đối với tất cả các sản phẩm)

- Thị trường đô thị: Công ty -> Đại lý 1 -> Đại lý 2 -> Khách hàng.

- Thị trường nông thôn: Công ty -> Đại lý 1 -> Đại lý 2 -> Đại lý 3 -> -> Khách hàng.

Ngoài ra có hình thức phân phối theo đơn hàng trực tiếp.

Kênh phân phối ưu tiên: Công ty -> Đại lý 1 -> Đại lý 2 -> Khách hàng.

Một số nơi sản phẩm tiêu thụ qua nhiều cấp đại lý (Qua 3, 4 cấp) dẫn đến chi phí bán hàng cao, không hiệu quả.

Phương hướng: Tập trung thị trường hơn, giảm bớt một số khâu trung gian ở một số thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY